Nieuwe MKBIdee-projecten van start

HR, E-HRMStaatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf begin december aan dat 47 nieuwe MKBIdee-projecten van start gaan. MKBIdee is een subsidieregeling waarmee de overheid mkb’ers wil stimuleren om meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werknemers.

Ondernemers die een innovatieve oplossing hebben om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen elk jaar een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. De belangstelling voor de tender 2019 was opnieuw groot. In totaal waren er 190 MKBIdee-aanvragen, waarvan er 47 zijn toegekend. Het subsidiebedrag is dit jaar € 7,8 miljoen. Per project bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000.

Digitalisering en klimaat- en energietransitie

Het afgelopen jaar zijn 14 MKBIdee-projecten uitgewerkt. De tender 2018 was bedoeld voor technische ondernemingen in het mkb. In de MKBIdee-projecten van 2018 zaten veel initiatieven waarbij op afstand wordt geleerd: platformen, e-learningsmodules, kunstmatige intelligentie, games, en augmented reality. De tender 2019 is uitgebreid naar het brede mkb. De focus ligt daarbij vooral op digitalisering en klimaat- en energietransitie.

Subsidie en een handig netwerk 

MKBIdee is onderdeel van het MKB-actieplan (pdf) van de overheid. Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent. In het MKB-actieplan heb ik de belofte gedaan dat de overheid helpt met subsidie en een handig netwerk. Het is mooi om te zien dat in de MKBIdee-projecten ondernemers vaak samenwerken met partners zoals het onderwijs of branches.”

Voor de mkb-ondernemers 

De doelgroep van MKBIdee is de ondernemer met een bedrijf tot 250 werknemers. Ook andere partijen mogen een subsidieaanvraag indienen. Een harde eis is dat hun voorstellen zich richten op de mkb-ondernemers.

Bron: HR Rendement