Nieuwe cao voor ggz – meer loon, uitkering onregelmatig werk

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft een nieuwe cao voor circa 90.000 werknemers. Werknemers krijgen dit jaar een loonsverhoging van 1,35 procent en nog eens 1,6 procent erbij in 2018. De eindejaarsuitkering gaat in stappen omhoog naar een volledige dertiende maand.

Verder zijn afspraken gemaakt over de vermindering van werk- en regeldruk, vergoeding bij onregelmatig werk (ORT), pensioenaftopping en over scholingsmogelijkheden.

Tegemoetkoming bij onregelmatig werk

Partijen hebben afgesproken om werknemers die in de periode 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, een een eenmalige uitkering te geven waarmee (onnodige) rechtszaken worden voorkomen.

Het betreft geen onregelmatigheidstoeslag of compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren gedurende deze periode, maar een financiële tegemoetkoming in de vorm van driemaal een eenmalige uitkering.

Bij de vaststelling van deze financiële tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar.

Compensatie pensioenaftopping

De onderhandelingen tussen vier vakbonden en GGZ Nederland verliepen stroef. Zo voerden ongeveer 1500 psychiaters in tientallen ggz-instellingen een paar keer actie door zondagsdiensten te draaien, omdat ze het niet eens werden over een pensioenkwestie.

Hun werkgever weigerde het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie over twee jaren terug te geven. De teruggave over die jaren is niet gelukt, maar nu is afgesproken dat de psychiaters voortaan een structurele compensatie krijgen. Dit is een compensatie van de ‘pensioenaftopping’ als gevolg van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen.

De toelage bestaat uit het werkgeversdeel van de pensioenpremie (nu: 11,75 procent) dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover als gevolg van deze wet geen pensioen meer mag worden opgebouwd.

Ook ggz-instellingen die niet zijn aangesloten bij GGZ Nederland vallen onder de cao. Die loopt van 1 maart 2017 tot en met juni 2019.

Bron: SalarisNet