‘btw-nummer niet langer koppelen aan Burgerservicenummer’

Zelfstandigen zijn geregeld prooi voor criminelen die willen frauderen met persoonsgegevens. Doordat het btw-nummer gelijk is aan het Burgerservicenummer en via onder meer de Kamer van Koophandel adres en geboortedatum te vinden zijn, kan iemand anders zich heel eenvoudig als iemand anders voordoen. Daarvoor waarschuwt FNV Zelfstandigen.

Criminelen openen een bankrekeningnummer op de naam van de zelfstandige, maar laten alle post naar een onbekende postbus sturen. En de zelfstandige merkt het pas nadat de rekening is opgeheven. Of er wordt een auto op de naam van de zelfstandige gezet en komt er pas achter wanneer er opeens allerlei boetes op de deurmat vallen.

Motie

In 2015 is een motie aangenomen door de Tweede Kamer, die opriep om het btw-nummer niet langer te koppelen aan het Burgerservicenummer. Deze motie is niet opgevolgd door het kabinet. Omdat het duur en ingewikkeld was om het te veranderen en omdat er in de praktijk geen problemen zouden zijn…

FNV Zelfstandigen vindt dat er iets moet veranderen. Er gelden strenge regels welke organisaties het Burgerservicenummer mogen opslaan en gebruiken, maar voor zelfstandigen ligt het nummer letterlijk op straat.

Simpele maatregelen

Tot het zover is, zijn met een paar simpele maatregelen de risico’s te verkleinen:

  • Zet het btw-nummer nooit op de website, algemene voorwaarden of onder het mailadres, maar alleen op de facturen. Dit is in strijd met de voorschriften van de Belastingdienst, maar steeds meer zelfstandigen doen het.
  • Als iemand een kopie van de paspoort moet afgeven, schrijf dan erop waarvoor de kopie nodig is en een datum. Streep ook het BSN door.

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels.

Privacyrisico’s

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Bron: SalarisNet