Nieuwe bedragen voor reisaftrek inkomstenbelasting

OndernemersvragenAls de werkgever aan werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, hebben onder voorwaarden recht op de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Hiervoor komen ze in aanmerking als:

  • de afstand van een enkele reis van hun woning naar het werk met het openbaar vervoer meer dan 10 kilometer is;
  • ze per week meestal 1 dag of meer naar het werk reizen, of op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. Alleen reizen die de werknemer binnen 24 uur heen en terug maakt, tellen hiervoor mee;
  • de werknemer een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring heeft.

Hoeveel reisaftrek in 2020?

Voor 2020 gelden de volgende aftrekbedragen. Werknemers die maar een deel van het jaar reizen, moeten hier een evenredig deel van nemen.

Meer dan Maximaal 4-7 dagen per week 3 dagen per week 2 dagen per week 1 dag per week
0 km 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km 15 km € 463 € 348 € 232 € 116
15 km 20 km € 616 € 462 € 308 € 154
20 km 30 km € 1.028 € 774 € 514 € 257
30 km 40 km € 1.275 € 957 € 638 € 319
40 km 50 km € 1.662 € 1.247 € 831 € 416
50 km 60 km € 1.849 € 1.387 € 925 € 463
60 km 70 km € 2.050 € 1.538 € 1.025 € 513
70 km 80 km € 2.121 € 1.591 € 1.061 € 531
80 km 90 km € 2.150 € 1.613 € 1.075 € 538

Werknemers die een reisafstand van meer dan 90 kilometer afleggen, hebben recht op € 0,24 x de enkele reisafstand x het aantal dagen dat ze die reis in 2020 hebben gemaakt. De maximale aftrek bedraagt in 2020 € 2.150.

Bron: HR Rendement