Nettoloon stijgt voor meeste werknemers in 2017

Bijna alle werknemers gaan er in 2017 in nettoloon op vooruit. Dit blijkt uit berekeningen die HR- en salarisdienstverlener ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2017.

De procentueel grootste stijging geldt voor een brutosalaris van 1.750 euro: dit stijgt met bijna driekwart procent, een bedrag van 11 euro netto.

Werknemers die het minimumloon verdienen, gaan er, inclusief de reguliere verhoging, netto 15 euro op vooruit.

Een werknemer met een modaal salaris ontvangt 3 euro meer op zijn bankrekening. Anderhalf keer modaal ziet een stijging van 5 euro onderaan de salarisstrook staan en twee keer modaal ontvangt 10 euro meer per maand.

Minder nettosalaris voor ambtenaren

De positieve ontwikkeling geldt niet voor iedereen. Veel ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder nettosalaris op hun bankrekening: vanaf een modaal inkomen daalt het nettoloon.

Hogere heffingskortingen

De lichte stijging in netto salarissen komt omdat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt weliswaar van 40,4% naar 40,8%, maar de meeste mensen profiteren van iets hogere heffingskortingen.

Hogere inkomens profiteren

De maximale arbeidskorting stijgt met 120 euro per jaar. Ook het afbouwtraject wijzigt. Hogere inkomens profiteren daarvan. Zo ontvangt iemand met een bruto salaris van drie keer modaal 28 euro meer arbeidskorting per maand met als gevolg dat hij er netto 21 euro per maand op vooruit gaat.

Hogere ziektekostenpremies

Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle wet & regelgeving:

Werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering direct wordt ingehouden op het loon, zien waarschijnlijk toch een lager bedrag onder aan de loonstrook staan dan in december 2016.

De nettoloonstijging weegt in veel gevallen niet op tegen de hogere ziektekostenpremies.

Tweeverdieners in 2017 beter uit

Inkomens tussen circa 20.000 euro en 67.000 euro per jaar hebben iets meer fiscaal voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrente. Dat komt door de stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf.

Hypotheekrenteaftrek

Bij een hypotheek van 250.000 euro met 3% hypotheekrente scheelt dit 22 euro per jaar. Voor inkomens die in het 52% tarief vallen, wordt de hypotheekrenteaftrek dit jaar 2%-punt beperkt. Bij iemand die in de vierde schijf valt, levert de hypotheekrenteaftrek daardoor 28 euro minder op.

Kinderopvangtoeslag stijgt

De kinderopvangtoeslag stijgt. Hierdoor gaan gezinnen met kinderen waarvan beide partners werken en de kinderen naar de kinderopvang gaan, er uiteindelijk meer op vooruit dan vergelijkbare gezinnen waarbij één partner werkt: zij gaan er op jaarbasis op achteruit. Dat komt doordat de niet werkende partner per jaar 145 euro minder heffingskorting krijgt uitbetaald. Gezinnen met kinderen profiteren van een licht gestegen kinderbijslag.

Ambtenaar met hoger salaris levert netto in

De meeste ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder netto salaris. Dit komt vooral door de hogere pensioenpremie. De hogere heffingskortingen kunnen die niet compenseren.

Een werknemer die twee keer modaal verdient, levert per maand netto 13 euro in.

Werknemers met een modaal salaris blijven nagenoeg gelijk.

Een ambtenaar die tussen de 1.750 en 2.750 euro verdient, gaat er toch op vooruit, voornamelijk dankzij de arbeidskorting. Bij 1.750 euro bruto in de maand ontvangt hij uiteindelijk 8 euro meer, bij 2.750 euro is dat netto 2 euro.

Bron: Over salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *