Naheffing of correctie bij alternatief VAR

Per 1 januari 2016 treedt het stelsel van modelcontracten dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt waarschijnlijk in werking. Onlangs publiceerde staatssecretaris Wiebes van Financiën een memorie van antwoord waaruit blijkt dat u door deze regels te maken kunt krijgen met een naheffing of correctie. Dit was onder de huidige VAR niet het geval.

De huidige VAR wordt waarschijnlijk per 1 januari 2016 definitief vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Op verzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën stemt de  Eerste Kamer 27 oktober 2015 over de plannen, zodat de wet per 2016 in werking kan treden. Dit is nodig omdat de geldigheid van de tot nu toe verstrekte VAR’s op 1 januari 2016 vervalt. Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën in een memorie van antwoord  meer duidelijkheid over het alternatief voor de VAR. Hieruit blijkt dat de werkwijze voor het opleggen van een naheffing of correctie wijzigt.

U kunt een vrijwaring ontlenen aan een goedgekeurde overeenkomst

Onder de huidige regelgeving is het voor de fiscus zelden mogelijk om een naheffingsaanslag voor de loonheffingen op te leggen. Dit komt omdat de Belastingdienst dan moet bewijzen dat de opdrachtgever het oogmerk had de VAR toe te passen om loonheffingen te ontlopen. Het gevolg hiervan is dat de opdrachtnemer te maken krijgt met de  handhaving van de fiscus. Uit de memorie van antwoord blijkt dat dit per 1 januari 2016 wijzigt als er sprake is van feitelijk werknemerschap. Uw onderneming kan dan (als feitelijk werkgever) te maken krijgen met een correctieverplichting of naheffingsaanslag voor de loonheffingen. Een in het oog springend punt is dat uw onderneming in deze situatie een vrijwaring kan ontlenen aan een modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst, als u in de praktijk volgens dit contract handelt.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *