Mobiliteitsbonus in 2016 € 2.000

In 2016 krijgt uw onderneming waarschijnlijk toch geen lagere mobiliteitsbonus. Dit is een bonus die u krijgt voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het bedrag van de mobiliteitsbonus te verlagen naar € 1.800. Onlangs is bekend geworden dat dit plan waarschijnlijk niet door gaat.

De harmonisering van de instrumenten van de Participatiewet leidt er waarschijnlijk toe dat uw onderneming in de toekomst premiekorting mag toepassen voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze premiekorting zou dan wel lager worden dan hij nu is. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met dit wetsvoorstel, dus of het daadwerkelijk in werking treedt, is nog onbekend.

Het bedrag van € 1.800 is van de baan

Voor bepaalde groepen werknemers, zoals Wajong’ers, mag u per 1 januari 2016 dus mogelijk veel minder premiekorting toepassen dan nu. Hoewel het nieuwe bedrag van deze mobiliteitsbonus maximaal € 1.800 per werknemer per jaar zou zijn, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat dit verhoogd wordt naar maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Dit is mogelijk door de financiële ruimte die ontstaat doordat meer werknemers onder het nieuwe, lagere bedrag gaan vallen.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *