Is werknemer daadwerkelijk boventallig?

Een werknemer is sinds 1979 werkzaam bij een aanbieder in de jeugdzorg en opvoedhulp. De werkgever heeft zich genoodzaakt gevoeld om, vanwege alle wijzigingen in de Jeugdzorg, per 1 januari 2015 haar organisatiestructuur aan te passen. De functie van de werknemer is daardoor komen te vervallen en hij is boventallig verklaard. De werknemer is het daar niet mee eens. Hij vindt dat zijn functie onderling uitwisselbaar is met een van de nieuwe functies; de functie van Manager Zelfstandige Eenheid en dat hij dus niet boventallig is. De werknemer vordert tewerkstelling in de nieuwe functie.

De kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de functie van de werknemer niet uitwisselbaar is met de functie van Manager Zelfstandige Eenheid. De bezwarencommissie heeft zich eerder ook over deze vraag gebogen en kwam tot die conclusie, hetgeen bij de kantonrechter meeweegt. Verder is van belang:

  • de oude functie kende een duale verantwoordelijkheid, de nieuwe functie houdt een volledige integrale verantwoordelijkheid voor zowel de organisatie als de zorginhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening.
  • de ondersteuning van zorgcoördinatoren- en functionarissen die in de oude functie aanwezig was, kent de nieuwe functie niet.

Aldus bestaat er een verschil in verantwoordelijkheid. Dat de werknemer in het verleden leidinggevende en uitvoerende functies heeft bekleed en gelet op zijn kennis en ervaring in staat en geschikt is om de functie van Manager Zelfstandige Eenheid te vervullen is bij de beoordeling van de onderlinge uitwisselbaarheid van de functies niet relevant. Het gaat om de vraag of de functies naar functie-inhoud, vereiste opleiding, kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Dat is in deze zaak naar het oordeel van de kantonrechter niet het geval.

Nu geen sprake is van onderling uitwisselbare functies, is het afspiegelingsbeginsel niet aan de orde en staat het de werkgever dus vrij om zelf een keuze te maken wie de nieuwe functie gaat vervullen. Dat de werknemer geen ‘eerlijke kans’ zou hebben gehad is niet aannemelijk geworden. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af.

Lees hier meer over het afspiegelingsbeginsel en de uitwisselbaarheid van functies

Bron: P & O Actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *