Grenzen kleine en grote werkgevers voor Whk 2023 bekend

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2023 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) bekend. De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Whk is afhankelijk van de omvang van de organisatie.

WHK

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De hoogte van de Whk-premie hangt af van de omvang van een organisatie: klein, middelgroot of groot. De grenzen voor deze indeling voor volgend jaar staan in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 dat UWV onlangs publiceerde. 

Loonsom in 2021 is bepalend

In welke categorie een organisatie in 2023 valt, hangt af van het gemiddelde premieplichtig loon in 2021. Die bedraagt volgens het Centraal Planbureau (CPB) € 36.200. In 2023 ligt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers daarom bij een loonsom van maximaal € 905.000 (25 x € 36.200). Werkgevers met een premieplichtig loon in 2021 van meer dan € 3.620.000 (100 x € 36.200) vallen in 2023 in de categorie grote werkgever. Deze grenzen zijn ook van belang voor de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in 2023. 

Werkgevers ontvangen Whk-premie in najaar 2023

Voor kleine werkgevers wordt de premie per sector vastgesteld. Deze is gebaseerd op de instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW) in de hele sector. Voor de middelgrote bedrijven is de Whk-premie deels gebaseerd op de sectorinstroom en deels op de eigen instroom in de ZW en WGA in 2021. Voor grote werkgevers baseert de Belastingdienst de Whk-premie voor 2023 alleen op de eigen instroom in de ZW en WGA in 2021. UWV maakte onlangs ook de gemiddelde premie ZW en WGA voor 2023 bekend.

Bron: HR Rendement