Geschenk op Valentijnsdag onbelast uitdelen

Valentijn

Als de werkgever op Valentijnsdag suikerharten wil uitdelen aan de werknemers, moet hij de waarde van die geschenken op de juiste manier verwerken in de administratie. Deze geschenken hoeven echter niet altijd ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te komen.

Deelt uw organisatie een Valentijnsgeschenk uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde ervan bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. Dan draait de werknemer immers zelf op voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Om de geschenken onbelast te laten, kan de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Ook voor uw organisatie is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de geschenken.

Andere regels bij derden

Koopt de werkgever ook voor zakelijke relaties; of voor uitzendkrachten of freelancers die voor de organisatie werken, hetzelfde geschenk dan is het gebruikelijk dat uw organisatie de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. De werkgever moet 45% eindheffing afdragen over de totale waarde van het geschenk aan een niet-werknemer (tool), zolang het snoephart niet duurder is dan € 135. In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de ontvanger informeren over het feit dat hij eindheffing op het geschenk heeft toegepast.

Gemeenschappelijke schaal suikerhartjes is onbelast

De werkgever kan ervoor kiezen om voor elk personeelslid een apart Valentijnsgeschenk te kopen, maar hij kan in plaats daarvan ook een grote schaal suikerharten op de tafel in de kantine zetten voor algemeen gebruik. Er is dan sprake van een consumptie op de werkplek, en daarvoor geldt onder de werkkostenregeling een nihilwaardering. In dat geval blijft de vrije ruimte ongemoeid.

Bron: Rendement