Gegevensuitvraag van fiscus wijzigt

De Regeling gegevensuitvraag loonaangifte die van toepassing is voor het uitvragen van jaarloongegevens door de fiscus zal per 1 januari 2016 veranderen. Er komen straks twee nieuwe rubrieken bij en oude heffingen worden niet langer in de lijst opgenomen.

belastingdienst1In het verleden stelde het ministerie van Financiën ieder jaar opnieuw een lijst vast van gegevens die de Belastingdienst bij u mocht uitvragen. Sinds 2012 is hier een vaste regeling voor. Deze Regeling gegevensuitvraag loonaangifte wordt per 1 januari 2016 bijgesteld. De uitvraag over de tijdelijke heffingskorting verdwijnt uit de lijst, aangezien deze heffingskorting per 2016 niet meer van toepassing is. Ook de categorieën eindheffing die na de verplichte invoering van de werkkostenregeling niet meer gelden, worden geschrapt. Het gaat om de volgende eindheffingen:

  • loon met een bestemmingskarakter;
  • bezwaarlijk te individualiseren loon;
  • loon in natura;
  • bovenmatige reiskostenvergoedingen.

Gegevensuitvraag nog verder op de schop

Er komen twee nieuwe rubrieken bij. Deze gaan over het contractloon en de contracturen per week. Die gegevens zijn per 2016 nodig voor bepaalde Europese rapportages die het Centraal Bureau voor de Statistiek moet verzorgen.
Mogelijk gaat de gegevensset vóór 2016 nog verder op de schop, maar dit hangt af van wetswijzigingen die nog niet zijn afgehamerd. U kunt hierbij denken aan gegevens over het rentevoordeel van personeelsleningen en gegevens die samenhangen met premiekortingen.

Bron: Fiscaal Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *