Eerste schadeclaims vanwege oplopen COVID-19 door werk

Werkgevers moeten zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Normaal al een hele uitdaging, maar zeker tijdens een pandemie. Inmiddels hebben vijf zorgmedewerkers hun werkgever aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van het oplopen van Long COVID.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Werknemers mogen niet ziek worden van hun werk of de omstandigheden waarin ze moeten werken. Dat is in de coronacrisis opgevangen door thuiswerken verplicht te stellen. Voor werknemers in essentiële beroepen is dit niet mogelijk. Zij moesten gewoon doorwerken op locatie, ook toen nog niet bekend was welke gevolgen een coronabesmetting precies kon hebben en er geen passende beschermingsmiddelen waren. Omdat in april 2020 COVID-19 officieel erkend is als beroepsziekte, dienen zich nu de eerste rechtszaken aan. RTL Nieuws berichtte dat vijf zorgmedewerkers hun werkgever aansprakelijk hebben gesteld voor de materiële en immateriële schade die zij lijden door de gevolgen van Long COVID.  

Blootstelling aan coronavirustijdens werk  

In één van de zaken gaat het om een werknemer die onbeschermd een cliënt moest verzorgen, terwijl de leidinggevende ervan op de hoogte was dat deze cliënt met corona besmet kon zijn. De verzorgende in kwestie zit bijna twee jaar ziek thuis en moet een WIA-uitkering aanvragen (tool). Ook is er een ambulanceverpleegkundige wier collega van de meldkamer niet de vereiste gezondheidsvragen had gesteld aan de patiënt die vervoerd moest worden. Mondkapjes waren nog niet verplicht en dus verleende ze onbeschermd hulp. Of deze werknemers hun schade kunnen verhalen, hangt ervan af of bewezen kan worden dat de coronabesmetting inderdaad door het werk is veroorzaakt. Ook moeten de werknemers aannemelijk maken dat hun klachten het gevolg zijn van de coronabesmetting.

COVID-19 meest gemelde beroepsziekte

In 2020 was COVID-19 de meest gemelde beroepsziekte. De meeste meldingen waren afkomstig uit verpleeg- en verzorgingshuizen (48%) en ziekenhuizen (30%). In de helft van deze gevallen had de bedrijfsarts aangegeven dat de besmetting was ontstaan doordat werknemers beroepshalve onbeschermd in de buurt van een besmet persoon waren geweest. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, moeten werkgevers dit risico opnemen in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De inventarisatie mag een bijlage bij de reguliere RI&E zijn. De maatregelen om besmetting te voorkomen, moet hij opnemen in het bijbehorende plan van aanpak.

Bron: HR Rendement