Een positieve draai geven aan een grimmig gesprek

Professionals zitten regelmatig met diverse partijen om de tafel. Die partijen hebben allemaal hun eigen agenda en belangen. Het is dan ook onvermijdelijk dat men soms lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. De volgende tips kunnen helpen om een gesprek dat de verkeerde kant opgaat weer bij te sturen.

Op de werkvloer zijn allerlei soorten gesprekken mogelijk, en met de meest uiteenlopende gesprekspartners: van adviesgesprekken, beoordelings- en functioneringsgesprekken (tool) tot gesprekken in het kader van relatiebeheer of conflicthantering. Dat kan met de directie, werknemers, collega’s en externe (klant)relaties. Dit zijn allemaal partijen met hun eigen visie, standpunten en meningen.

De gemoederen lopen hoog op

Door al die verschillende opvattingen, belangen en agenda’s kunnen de gemoederen soms hoog oplopen, met als gevolg dat het gesprek niet meer vlot of positief verloopt. Soms is een gesprekspartner er zelfs op uit om de ander te ondermijnen. De reactie daarop bepaalt echter het verdere verloop van zo’n gesprek. Er zijn verschillende manieren om een vastlopend gesprek weer op de rit te krijgen.

Tips om gesprek bij te sturen

Neemt een gesprek een negatieve wending, dan is het zaak om het gesprek snel bij te sturen. Hiermee wordt voorkomen dat het gesprek zijn doel voorbijschiet. Er zijn verschillende manieren om een grimmig gesprek een positieve draai te geven:

  • Vragen. Bent u er niet zeker van wat de ander bedoelt, vraag dan om een toelichting. Zo voorkomt u dat u mogelijk een eigen – negatieve – invulling geeft aan het gesprek en op basis daarvan reageert, terwijl dat niet de intentie is van uw gesprekspartner.
  • Herformuleren. Herhaal wat uw gesprekpartner zegt, maar vervang negatieve woorden door positieve. Zo plaatst u de situatie in een ander licht. Beschuldigt de ander u bijvoorbeeld van koppigheid of overheersend gedrag, geef dan aan dat u gepassioneerd of doelgericht bent. Spreek ook niet van een ruzie maar van een discussie of debat.
  • Verdelen. Kaart de andere partij een groot probleem aan, waarbij hij de nadruk legt op persoonlijke kwesties, leid de aandacht dan daarvan af door u vooral te richten op de proceskant van het probleem. Zo kunt u het gesprek beter concentreren op de feiten in plaats van persoonlijke beleving.
  • Refereren. Komt de samenwerking (e-learning) onder druk te staan door huidige tegenslagen, refereer dan aan eerder behaalde successen met voorgaande samenwerking. Dat er iets fout gaat, hoeft dus nog niet direct het einde van de samenwerking te betekenen.
  • Herstellen. Probeert de ander echt uw positie te ondermijnen door u te beledigen, laat dan duidelijk merken dat u daarvan niet onder de indruk bent. Zeg bijvoorbeeld dat u niet makkelijk te beledigen bent. Geef de ander vervolgens de kans om zich te verbeteren. Nodig hem ook uit zijn uitspraak te herformuleren, omdat u er zeker van bent dat hij zich beter kan uitdrukken.

Bron: HR Rendement