Door overvloed aan sociale regelingen loopt werkgever subsidiegeld mis

113 sociale regelingen – werkgever laat 77.000 euro subsidiegeld liggen

Grotere werkgevers laten veel geld liggen als gevolg van het fors gegroeide aantal subsidies en sociale regelingen. Per bedrijf gaat het om gemiddeld 77.000 euro misgelopen subsidiegeld.

In totaal zijn er nu 113 verschillende regelingen waar werkgevers aanspraak op kunnen maken. In 2013 waren dat er nog 70. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon op basis van eigen onderzoek naar de afdrachten van sociale verzekeringspremies onder honderden organisaties met meer dan 250 werknemers.

Regelingen die veel over het hoofd worden gezien, zijn onder meer de ouderenkorting, scholingssubsidies en premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten.

Participatiewet een van de oorzaken

De onoverzichtelijkheid in het aanbod aan regelingen komt onder meer door de Participatiewet, waardoor alle gemeenten zelf stimuleringsmaatregelen mogen treffen. Dat is vooral ingewikkeld voor organisaties met vestigingen verspreid over het land. Zij moeten zich bij meerdere loketten melden om van alle mogelijkheden gebruik te maken.

Vergeten vinkje

Ook de diversiteit in softwarepakketten zit vaak in de weg. Niet elk systeem vraagt actief of de werkgever voor regelingen in aanmerking komt. Een vergeten vinkje leidt zo al snel tot duizenden euro’s aan gemiste subsidies.

Wat wijzigt er in 2018?

Vanaf 1 januari 2018 krijgen werkgevers het nóg lastiger: bepaalde aanvragen moeten dan voor elke werknemer binnen drie maanden na indiensttreding zijn ingediend. Na die termijn vervalt de kans op sociale kortingen definitief voor de maximale duur van drie jaar. Dit kan al snel oplopen tot 18.000 euro voor één te laat aangevraagde premiekorting.

Werkgevers worden geadviseerd om dit jaar hun administratie op te schonen om vanaf 1 januari 2018 klaar te staan voor de nieuwe kortingen.

Voorfinancieren

De verrekening van subsidies en premiekortingen verandert per 2018. Werkgevers betalen dan elke maand de volledige premie en krijgen eventuele kortingen in één keer over het hele jaar teruggestort. Op dit moment worden kortingen nog maandelijks bij de verloning verrekend.

Bron: SalarisNet.nl