6 belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2017

Er is weer het een en ander veranderd met ingang van 1 juli 2017. Het meeste zal u inmiddels bekend zijn. Bijgaand een overzicht met de wetswijzigingen op een rij.

De wijzigingen betreffen het minimum(jeugd)loon, de Arbowet en pensioen in eigen beheer.

 

 1. Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft
 2. Minimumloon gaat omhoog
 3. Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts
 4. Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers
 5. Meer inspraak Arbo-arts en OR
 6. Pensioen in eigen beheer

1. De maximumleeftijd voor het jeugdloon wordt 22 jaar. In 2019 wordt deze 21 jaar.

Zie het bericht Minimumjeugdloon wijzigt per 1 juli – jonge werknemer krijgt meer

2 Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband gaat omhoog naar:

 • € 1.565,40 per maand;
 • € 361,25 per week;
 • € 72,25 per dag.

Zie het bericht Minimumloon en minimumjeugdloon wijzigen per 1 juli 2017

3 Met ingang van 1 juli 2017 heeft de werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Als de werknemer twijfelt over het oordeel van de arts, dan mag hij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke, bedrijfsarts.

4 Een belangrijke aanpassing in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met de werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

5 De Arbowet is per 1 juli 2017 aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening.

 • De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker.
 • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen. De arts mag straks overleggen met de OR en krijgt meer adviserende taken.
 • Minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst.
 • Meer ruimte voor handhaving en toezicht Inspectie SZW.

Zie het bericht Gewijzigde Arbowet treedt volledig in werking op 1 juli 2017

6 Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in de eigen onderneming pensioen heeft opgebouwd, kan dit vanaf 1 juli niet meer doen. Hij krijgt wel de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als hij dit niet doet, dan kan hij de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Zie ook het bericht Vragen en antwoorden inzake uitfaseren pensioen in eigen beheer

Bron: SalarisNet.nl