COVID-19

Korento stelt de veiligheid van medewerkers en klanten op de eerste plaats.
Korento volgt daarom de maatregelingen genomen door de Nederlandse overheid. Alle medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Korento heeft maatregelen getroffen om de werkzaamheden voor klanten onverminderd voort te kunnen zetten.

Onze medewerkers zijn bereikbaar via communicatiemiddelen als telefoon, e-mail, Whatsapp Skype, etc.
Deze maatregelen blijven van kracht zolang de Nederlandse overheid dit adviseert.
Voor meer informatie omtrent COVID-19 heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Zie hieronder voor relevante, betrouwbare websites:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft, net als het RIVM, in het algemeen de bekende adviezen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Bron: NVAB