CAO voor uitzendkrachten nu algemeen bindend

Heeft u uitzendkrachten in dienst? Dan vallen al deze medewerkers vanaf nu onder de CAO Uitzendkrachten 2012-2017. De CAO is namelijk algemeen verbindend verklaard.

qompas-zakelijke-kledingVorig jaar september spraken brancheorganisatie voor uitzenders ABU en de vakbonden cao-wijzigingen af. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaarde deze wijzigingen deze week algemeen verbindend voor de hele branche. Dat betekent dat alle 700.000 uitzendkrachten in ons land vanaf nu recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals vastgesteld in de CAO Uitzendkrachten 2012-2017, medewerkers van vrijgestelde werkgevers daarop uitgezonderd. Naar verwachting zullen er steeds meer mensen onder deze CAO gaan vallen, aangezien het aantal uitzenduren al bijna een jaar lang stijgt.

Inlenersbeloning binnenkort van kracht

De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor o.a. groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Zo mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt.

Arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken

De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld. Het is goed, met het oog op de invoering van de inlenersbeloning per 30 maart, dat de algemeenverbindendverklaring tijdig is verleend.”
De algemeenverbindendverklaring loopt tot en met 16 september 2015. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.

Bron: Over Personeelsplanning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *