Belastingplan afgerond – Tweede Kamer akkoord op 17 november

student-reading-illustration_23-2147529876De Tweede Kamer is op 17 november akkoord gegaan met het pakket Belastingplan.

Het volgende relevante amendement is aangenomen:

Amendement over het uitbetalen van aandelenopties aan werknemers door innovatieve start-ups

Door dit amendement wordt het voor innovatieve starters (start ups) gemakkelijker om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. Hierdoor kunnen werknemers participeren in de start up, de doorgroei en waardeontwikkeling van de onderneming. Start ups hebben vaak niet voldoende mogelijkheden om meer salaris te betalen en weinig liquiditeit. Met dit amendement krijgen zij meer flexibiliteit en worden innovatieve starters gericht ondersteund.

De volgende relevante motie is aangenomen:

Vervroegen van de evaluatie van de werkkostenregeling

De regering wordt verzocht de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018.

Amendementen die zijn verworpen betreffen onder meer:

  • Het schrappen van de expatregeling (30%-regeling)
  • Het aanpassen van de 30%-regeling
  • verhogen van de algemene heffingskorting en ouderenkorting
  • Verkleinen kloof tussen een- en tweeverdieners
  • Terugdraaien van de verlaging van de maximale arbeidskorting

Moties die zijn verworpen zijn onder meer:

  • intrekken van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  • aanscherpen van de eis voor de S&O-verklaring
  • stimulans voor het thuis opladen van elektrische auto’s

Voor een overzicht van aangenomen en verworpen moties zie het Stemmingsoverzicht Tweede Kamer

Debat Belastingplan 2017

Na drie eerdere debatten heeft de Tweede Kamer op 16 november voor de laatste keer met staatssecretaris Wiebes van Financiën gesproken over het Belastingplan 2017.

In het debat met Wiebes kwamen diverse onderwerpen aan de orde die te maken hebben met belastingen. Zo werd onder meer  gevraagd om de evaluatie van de werkkostenregeling naar voren te halen.

Zie het bericht Evaluatie werkkostenregeling toch eerder dan 2018

Monumenten- en scholingsaftrek

Ook zijn er verschillende vragen over de (uitgestelde) afschaffing van de monumentenaftrek en de scholingsaftrek, maar de staatssecretaris verwijst hen naar minister Bussemaker van Onderwijs.

Omdat Bussemakers voorstel om de monumentenaftrek en de scholingsaftrek af te schaffen weinig bijval kreeg, heeft zij dit uitgesteld.

Gaat de afschaffing van de monumentenaftrek en de scholingsaftrek nu wel of niet door?

De regering komt eerst met vervangende subsidieregelingen, antwoordt Wiebes, zoals de Kamer heeft gevraagd. Voor inhoudelijke vragen daarover verwijst hij naar zijn collega Bussemaker.

Zie het bericht Scholingsaftrek blijft niet: nieuwe voucherregeling in 2018

Marginale druk

Mensen met een inkomen tussen €21.000 en €32.000 gaan er vaak nauwelijks op vooruit als ze meer gaan verdienen. Er zijn vragen van Kamerleden aan de staatssecretaris om daar iets aan te doen.

Dat de marginale druk voor inkomens tussen €21.000 en €32.000 zo hoog is, komt volgens Wiebes deels doordat het aantrekkelijker is gemaakt voor mensen met een uitkering om te gaan werken. Dit heeft gezorgd voor een verschuiving van de marginale druk. Het ministerie van Sociale Zaken doet onderzoek naar dit probleem.

Koopkracht

Er ligt een zeer stevig pakket voor koopkrachtreparatie, benadrukt Wiebes. Voor een groot deel is dit gericht op ouderen.

Het kabinet heeft weinig oog voor de hoge belastingdruk van eenverdieners, stellen Kamerleden. De belastingdruk van eenverdieners is juist lager als je niet kijkt naar huishoudinkomens maar naar het individu, werpt Wiebes tegen.

Zie het bericht Koopkracht stijgt gering – bereken uw koopkracht in 2017

Vereenvoudiging belastingstelsel

Hoe staat het met het streven naar vereenvoudiging van het belastingstelsel? Kamerleden zijn bang dat de regels alleen maar complexer worden.

Als we niks doen, wordt het inderdaad alleen maar ingewikkelder, erkent Wiebes: het blijft een strijd.

Zie het bericht Belastingplan 2017 – maatregelen om belastingen makkelijker te maken

Nu bij Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft op 17 november gestemd over het pakket Belastingplan 2017 en de ingediende moties en amendementen. Het Belastingplan ligt nu bij de Eerste Kamer. Volgens planning stemt de Eerste Kamer op 20 december over het Belastingplan.

Dossier Tweede Kamer over Belastingplan 2017

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *