Afkoop van 10% pensioen uitgesteld tot 1 juli 2023

In het pensioenakkoord werd afgesproken dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een deel van hun pensioen in één keer te laten uitbetalen. Het wetsvoorstel dat dit moest regelen, schoot echter tekort. Er is nu een nieuw, verbeterd wetsvoorstel ingediend.

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet herziening bedrag ineens naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in het oorspronkelijke plan van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De wijzigingen waren in 2021 al aangekondigd door voormalig staatssecretaris Wiersma van SZW. Nieuw is dat de beoogde ingangsdatum van de mogelijkheid tot een pensioenbedrag ineens is verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit uitstel geeft pensioenuitvoerders meer tijd om pensioendeelnemers vooraf duidelijk te informeren en goed te begeleiden bij de keuze voor een pensioenbedrag ineens. De wijzigingen zijn opgesteld in overleg met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Wetsvoorstel beperkt doelgroep van keuzemogelijkheid

Het pensioenbedrag ineens houdt in dat pensioendeelnemers de keuze krijgen om maximaal 10% van hun ouderdomspensioen in één keer te laten afkopen. Zij kunnen zelf kiezen wat ze met dit geld doen. Zo is het bedrag bijvoorbeeld bruikbaar voor een reis, het afbetalen van een hypotheeklening of een verbouwing. Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat het pensioenbedrag is uit te keren op de ingangsdatum van het pensioen óf in de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dat tweede moment wordt alleen een optie voor werknemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken en werknemers die op de eerste dag volgend op de maand waarin zij AOW-gerechtigd worden met pensioen gaan.

Bron: HR Rendement