Checklist: bent u al wet DBA-proof?

Bent u al op de hoogte van de ins & outs van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt? Door u te houden aan de checklist DBA-proof, kunt u voorkomen dat u de nieuwe wettelijke regels niet (juist) toepast.

Vanaf 1 mei 2016 moeten u, de opdrachtgever, en uw opdrachtnemer(s) werken met modelovereenkomsten of zelf samengestelde overeenkomsten om de arbeidsrelatie te kunnen beoordelen.

Checklist

 • Er geldt een implementatiefase tot 1 mei 2017 waarin de Belastingdienst de nieuwe wet niet effectief handhaaft, maar wel nauwlettend toezicht houdt of u en uw opdrachtnemers aanstalten maken de nieuwe regels toe te passen en of er sprake is van fraude.
 • Vanaf 1 mei 2016 verstrekt de Belastingdienst geen VAR’s meer. Zzp’ers die tussen nu en 1 mei 2016 gaan ondernemen, moeten nog wel een VAR aanvragen.
 • De door de Belastingdienst in 2014 of 2015 verkregen VAR blijft geldig, mits de bedrijfsactiviteiten niet wijzigen.
 • Gedurende de overgangsperiode tot 1 mei 2017 hebben u, de opdrachtgever, en uw opdrachtnemers/zzp’ers ruimschoots de tijd zich op de wet DBA voor te bereiden. Gedurende deze periode handhaaft de Belastingdienst niet, maar houdt wel nauwziend toezicht.
 • Anders dan de VAR zorgt de wet DBA ervoor dat verkapt dienstverband wordt voorkomen. En blijkt daar toch sprake van, dan ligt het financiële risico niet langer alleen bij de zzp’er, maar wordt ook deopdrachtgever aansprakelijk gesteld.
 • Vanaf 1 mei 2016 stellen u en uw opdrachtnemer(s) voorafgaand aan de samenwerking samen een overeenkomst op of maken gebruik van algemene of branchegerichte modelovereenkomsten die de Belastingdienst op haar site heeft gepubliceerd. Aan deze modelovereenkomsten wordt rechtstreekse zekerheid ontleend.

Wij organiseren gratis workshops over de Wet DBA en Dossieropbouw. U kunt zich hier aanmelden.


Let op

In de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten zijn de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Pas daarom deze bepalingen niet aan. De overige bepalingen kunt u wel zelf aanpassen. Ook kunt u bepalingen toevoegen zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Partijen hoeven de aangepaste overeenkomsten niet door de Belastingdienst laten beoordelen.

Tip

Laat zelf opgestelde overeenkomsten door de Belastingdienst beoordelen om te voorkomen later toch met naheffingen (loonbelasting en werknemersverzekeringen) te worden geconfronteerd.

 • Bij lopende opdrachten zult u in het algemeen contact opnemen met de zzp’er. Maar ook de zzp’er kan bij eventuele nieuwe opdrachten bij de opdrachtgever aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van een door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomst.
 • Intermediairs die (ook) zzp’ers bemiddelen kunnen dat blijven doen onder de wet DBA door gebruik te maken van de door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst (opgesteld in samenwerking met VNO-NCW/MKB Nederland). Dit is een goedgekeurde modelovereenkomst voor de overeenkomst van opdracht tussen zzp’er en intermediair (tussenkomst).
 • Als u en uw opdrachtnemer(s) met één van de hiervoor genoemde overeenkomsten samenwerking aangaan en zich aan de regels houden, is er geen sprake van loondienst en hoeft u als opdrachtgevergeen loonheffingen in te houden.
 • De overeenkomst is vijf jaar geldig. Dat betekent ook, dat als de Belastingdienst constateert dat gedurende die periode niet volgens de regels van de wet DBA wordt gewerkt, er tot vijf jaar kan worden nageheven.
 • De Belastingdienst vereist dat de zzp’er minimaal drie opdrachtgevers heeft.

Bron nieuwsbericht: HR praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *