Zzp’ers blij met afschaffing Wet DBA maar niet met webmodule

DBAZzp’ers zijn blij met de afschaffing van de Wet DBA, maar driekwart heeft geen vertrouwen in het alternatief, dat wordt gepresenteerd in het regeerakkoord: de opdrachtgeversverklaring. Dat blijkt uit de achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland.

Voorzitter Maarten Post:

Een webmodule voor opdrachtgevers met een onzekere uitkomst zal de onrust bij opdrachtgevers niet wegnemen en zal niet leiden tot meer opdrachten voor zzp’ers. 

Loden last

Volgens Stichting ZZP Nederland vormen de maatregelen tegen schijnconstructies in het regeerakkoord nog steeds een loden last voor een overgrote meerderheid van echte ondernemers. Maar liefst 45% van de achterban zegt nu schade te ondervinden van de DBA en dat zal met de aangekondigde maatregelen niet beter worden.

Voorzitter Post:

Het voorgestelde onderscheid op basis van uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden is uiterst discutabel, riekt naar willekeur en staat niet proportioneel in verhouding met het probleem, dat men wil oplossen. Bovendien legt men met deze indicaties de zzp’er nog steeds langs de lat van het arbeidsrecht, terwijl dat niet van toepassing kan zijn op zelfstandige ondernemers. 

Eigen rechtspositie zelfstandigen

Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna unanieme bijval van de achterban.

Post.

Het gestuntel met webmodules en modelovereenkomsten moet nu maar eens afgelopen zijn. Het wordt tijd voor een eigen rechtspositie voor zelfstandigen. 

Geen pensioenverplichting

In overeenstemming met het standpunt van Stichting ZZP Nederland is geen pensioenverplichting voor zzp’ers in het regeerakkoord opgenomen. Een overgrote meerderheid van 85% is tegen verplichte pensioendeelname en voor vrijwillige aansluiting bij pensioenregelingen.

Verzekeren arbeidsongeschiktheid

Over de oplossing van het probleem bij arbeidsongeschiktheid is de achterban verdeeld. Een grote minderheid (47%) zou weinig moeite hebben met een algemene voorziening voor alle werkenden om een basisinkomen bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid te verzekeren.  Een kleine meerderheid (53%) is tegen een verzekeringsplicht voor zelfstandigen, maar wil de huidige problemen met individuele verzekeringspolissen wel opgelost zien.

Stichting ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke belangenorganisatie in Nederland met ruim 41.000 aangeslotenen.