Wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion

Als een werknemer twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts mag om een second opinion bij een andere bedrijfsarts worden gevraagd. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om te bedrijfsarts te mogen spreken. De ministerraad heeft instemd met een wijziging in de Arbowet.

In de wetswijziging is opgenomen dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg. Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit, of als de bedrijfsarts een beroepsziekte van een werknemer niet meldt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In reactie op het SER-advies liet het kabinet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker binnen het bedrijf verbeterd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *