Werkgever mag opnemen vakantiedagen niet verplichten

Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen vanwege de coronamaatregelen. Maar de werkgever hoeft ook niet in te gaan op het verzoek van de werknemer om zijn geplande vakantiedagen in te trekken.

Soms vragen werkgevers hun werknemers om verplicht vakantiedagen op te nemen omdat er door de coronamaatregelen minder werkaanbod is en zij op die manier vakantiedagen opmaken. Dit is voor wettelijke vakantiedagen in principe niet toegestaan. De werkgever kan zijn werknemers wel vragen of zij wettelijke vakantiedagen willen opnemen, maar de werknemer mag dit verzoek weigeren. Voor bovenwettelijke dagen kunnen andere afspraken gelden.
De werkgever moet de werknemer wel stimuleren om zijn eventueel resterende vakantiedagen van 2019 op te nemen. De wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2020. Maar ook hiervoor mag de werkgever vakantie niet verplichten. Kiest de werknemer ervoor om zijn vakantiedagen van 2019 niet tijdig op te nemen en heeft de werkgever hem tijdig en duidelijk geïnformeerd over de vervaltermijn, dan vervallen deze vakantiedagen per 1 juli.

Werkgever hoeft vakantiedagen niet in te trekken

Misschien wil een werknemer zijn vastgestelde vakantiedagen intrekken, bijvoorbeeld omdat een geplande reis vanwege het coronavirus niet doorgaat. De werkgever hoeft echter niet op dit verzoek in te gaan. Dit zou betekenen dat de werknemer eenmaal goedgekeurde vakantiedagen moet opnemen, maar werkgever en werknemer kunnen wel samen overleggen of er andere mogelijkheden zijn. Toch kan het niet verkeerd zijn om alsnog vakantie op te nemen, want ook bij thuiswerken vanwege het coronavirus heeft de werknemer voldoende rust en ontspanning nodig.

Verplichte vrije dagen en verplicht opnemen adv-dagen

Het is wel mogelijk om verplichte vrije dagen af te spreken, bijvoorbeeld de dag na Hemelvaart. Deze afspraken moeten zijn vastgelegd in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Wil de werkgever de verplichte collectieve vrije dagen wijzigen, dan moet de ondernemingsraad hiermee instemmen. Een werkgever kan soms werknemers wel verplichten om adv-uren (arbeidsduurverkorting) op te nemen, maar ook dit moet dan al schriftelijk zijn vastgelegd.

Bron: HR Rendement