WBSO en RDA samen in één regeling

Het kabinet gaat de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen en wel per 1 januari 2016. Details volgen nog op Prinsjesdag, maar de hoofdlijnen van dit plan zijn nu al bekend gemaakt.

De fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA zijn populair. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en RDA staat voor Research en Development Aftrek. De WBSO verlaagt de loonkosten van Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) en RDA verlaagt de overige kosten en uitgaven.

Naar één fiscale regeling

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de WBSO en de RDA samengevoegd kunnen worden tot één geïntegreerde S&O-regeling waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing. Dit is zowel voor bedrijven als voor de Belastingdienst eenvoudiger. Hoe deze nieuwe regeling er uit gaat zien, is in hoofdlijnen al bekend.

Het wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle Research & Development-kosten (dus loonkosten, overige kosten en uitgaven).

Net als bij de huidige WBSO wordt voor de afdrachtvermindering gewerkt met twee schijven. Alhoewel de parameters nog niet definitief zijn, denkt het kabinet aan het volgende: een eerste schijf met een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). En een voordeelpercentage van 15% over de S&O-kosten boven de € 300.000.

Let op! Details van de samenvoeging van de WBSO en de RDA zullen volgen in het Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de geïntegreerde S&O-regeling inwerking treedt op 1 januari 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *