Wanneer zijn parkeerkosten bij het werk onbelast?

Als een werkgever de kosten voor parkeren bij de werkplek niet bij het loon van de werknemer wil tellen, zal hij ze in veel gevallen in de vrije ruimte moeten onderbrengen. Deze kosten kan de werkgever namelijk alleen op nihil waarderen als de terbeschikkinggestelde parkeerplaats als werkplek kwalificeert.

WKR

Als een werknemer in zijn eigen auto naar het werk komt, kan een werkgever een parkeerplek onbelast ter beschikking stellen als de parkeerplaats zich op de werkplek van de werknemer bevindt. Hiervoor geldt een nihilwaardering in de werkkostenregeling (WKR). Het is dan wel van belang dat de werkgever arboverantwoordelijk is voor de parkeervoorziening.

Werkgever heeft (arbo)verantwoordelijkheid voor parkeerplaats

Een werkgever is arboverantwoordelijk voor een parkeerruimte als hij hier een zorgplicht voor heeft. Dit kan blijken uit een arboplan of een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als door nalatigheid van de werkgever bijvoorbeeld de auto van de werknemer beschadigd raakt, kan de werknemer zijn werkgever met succes aansprakelijk stellen. En de werkgever is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor goede verlichting, het sneeuwvrij maken van de parkeerruimte en de beveiliging. Een parkeerplaats of parkeergarage op het bedrijfsterrein van de werkgever voldoet meestal aan de voorwaarden van de werkplek. Hiervoor geldt dus een nihilwaardering. De werkgever kan deze parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen.

Parkeren in de parkeergarage in de buurt

Ligt de parkeerplaats of parkeergarage niet op het bedrijfsterrein en heeft de werkgever hiervoor geen arboverantwoordelijkheid? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van de parkeergelegenheid loon van de werknemer, voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,19 per kilometer. De parkeergelegenheid waardeert de werkgever op de waarde in het economische verkeer of de factuurwaarde. Hij mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.
Let op, als de werkgever een vergoeding geeft voor parkeerkosten, is dit altijd belast loon, voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,19 per kilometer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. 

Parkeerkosten bij auto van de zaak

Voor een auto van de zaak zijn de regels anders. Als een werkgever parkeergelegenheid vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt aan een werknemer met een auto van de zaak, is er sprake van intermediaire kosten. Intermediaire kosten zijn geen loon voor de werknemer. De werkgever kan dit daarom onbelast doen.

Bron: HR Rendement