Wanneer moet werknemer psychische problemen melden?

Een werknemer krijgt een tweede tijdelijk contract maar wordt kort daarop ziek. Had de werknemer zijn medische toestand moeten melden?

psychische problemenWanneer een werknemer voor de tweede keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt, valt hij enkele weken daarvoor door ziekte uit. Intussen wordt het contract wel ondertekend. De werkgever kijkt de situatie een tijdje aan, maar besluit vijf maanden later over te gaan tot vernietiging van de arbeidsovereenkomst en betaalt het salaris niet meer. Er is volgens de werkgever sprake van dwaling. De werknemer had de werkgever moeten inlichten over zijn medische toestand.

De werknemer stapt naar de rechter en eist onder meer dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft, evenals de loondoorbetaling. Volgens de werknemer heeft hij zich na zijn indiensttreding volledig ingezet voor het bedrijf, wat is beloond met een tweede contract. In de laatste maand van zijn eerste contract heeft hij zich echter ziek gemeld vanwege griep. De werkgever had hem zelfs heeft geadviseerd nog even thuis te blijven om uit te zieken en geen collega’s te besmetten, maar hij heeft toch geprobeerd enkele dagen na deze melding toch zijn werk te hervatten. Zonder resultaat, want hij meldt zich weer ziek en dit keer zijn psychische problemen de oorzaak. Ook de bedrijfsarts wordt ingelicht, en naarmate de maanden vorderen wordt de psychische situatie van de werknemer alleen maar slechter. Nadat er onenigheid ontstaat over een formulier van het UWV besluit de werkgever over te gaan tot vernietiging van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter beoordeelt of er nog sprake is van een arbeidsovereenkomst en of de werkgever deze overeenkomst kon vernietigen. Is er sprake van dwaling bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst en moest de werknemer zijn medische situatie uitleggen? De rechter vindt van niet. De werknemer kon niet weten dat hij na de griep ook nog eens langdurig in psychische problemen zou komen. Pas een maand na het sluiten van de tweede overeenkomst ging het nog slechter met de werknemer. Verder heeft de werknemer niet opzettelijk informatie achtergehouden over zijn ziekte, ook omdat hij niet wist dat zijn situatie zou verslechteren. De kantonrechter laat de arbeidsovereenkomst in stand tot deze rechtsgeldig is ontbonden en sommeert de werkgever loon door te betalen.

Bron: PW de Gids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *