Voorstellen Energielijst 2016

Heeft u bedrijfsmiddelen die volgens u echt op de Energielijst moeten staan? Dan kunt u een voorstel doen om de Energielijst aan te vullen of aan te passen. Uw voorstel moet voor 31 augustus 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn. Staat uw bedrijfsmiddel op de Energielijst dan kunt u onder voorwaarden gebruiken maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De Energielijst heeft betrekking op de energie-investeringsaftrek (EIA), deze regeling stimuleert dat u investeert in bedrijfsmiddelen die energie besparen. Het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen kan u een fiscaal voordeel opleveren, naast dat het uw energiekosten verlaagt.

De overheid stelt ieder jaar een nieuwe Energielijst op, om zo bij te blijven bij de vele nieuw ontwikkelde technieken. Staat een bedrijfsmiddel op de Energielijst, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de EIA: 41,5% van de investeringskosten voor energiezuinige technieken en duurzame energie mag u aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving op de investering.

Dien op tijd uw voorstel in

RVO zal uw voorstel beoordelen, daarbij lettende op de hoeveelheid bespaarde energie per geïnvesteerde euro, bredere toepasbaarheid en een eenduidige definitie van het bedrijfsmiddel. Voor het indienen van uw voorstel kunt u het formulier ‘Voorstel voor de Energielijst 2016‘ gebruiken. Voldoet uw suggestie aan de criteria dan zal het bedrijfsmiddel worden opgenomen in de nieuwe Energielijst voor 2016. Uw voorstel moet dan wel vóór 31 augustus 2015 bij RVO zijn ingediend.

Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *