Voordelen werkkostenregeling voor werknemer én werkgever onvoldoende benut

Werkgevers laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget 2015 onbenut zo blijkt uit de eerste editie van het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.

Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

  1. Angst om het budget te overschrijden (44%)
  2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35%)
  3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11%)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari jl. verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.

Keuzevrijheid

De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor werkgever én werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut. Vaak is er geen of weinig kennis van bijvoorbeeld de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie. Door de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen.

Uiteraard kunt u voor vragen over de werkkostenregeling bij ons terecht. Neem contact met ons op.

Bron: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *