Verlaging sectorpremies WW in 2016

Naar verwachting daalt het aantal WW-uitkeringen dit jaar tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering. Daarom kunnen werkgevers volgend jaar een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. De premies WGA en Zw blijven nagenoeg stabiel.

In bepaalde sectoren gaan juist meer banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen in 2016 echter dalen. De ramingen vallen gunstiger uit dan de laatste voorspellingen uit januari, omdat het economisch herstel verder doorzet. Het herstel is het duidelijkst in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel.

In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening, stijgen de WW-lasten doordat banen verloren gaan. Toch zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen per saldo in 2016 gaan dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77 procent, 0,39 procent lager dan de gemiddelde sectorpremie van dit jaar.

Premies WGA en Zw

De premies voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet blijven in 2016 vrijwel stabiel. De lastendekkende premies voor deze wetten bedragen volgend jaar:

  • WGA voor vaste contracten WGA-vast: 0,49 procent (2015: 0,48 procent).
  • WGA voor flexibele werknemers WGA-flex: 0,25 procent (2015: 0,24 procent).
  • Ziektewet: 0,37 procent (2015: 0,35 procent).

Bron: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *