Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017 in september

De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is € 176,27 netto per werknemer. UWV betaalt dit bedrag in september. Soms gaat dit via de werkgever. De werkgever moet dit bedrag zo snel mogelijk weer doorbetalen aan de werknemer.  

De werkgever krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met de maandelijkse betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In september krijgt hij een brief met een bijlage. Deze moet u goed bewaren. In de bijlage staat een overzicht van de werknemers aan wie u de tegemoetkoming  betaalt.  

Compensatie voor extra kosten door handicap of ziekte 

De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die iemand heeft door zijn handicap of ziekte. U kunt de tegemoetkoming krijgen voor een of meer van de werknemers. Deze tegemoetkoming is voor mensen: 

  • met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering; 
  • die ten minste 35 procent arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren. 

Niet op loonstrook of jaaropgaaf 

U hoeft de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet te vermelden op de loonstrook of de jaaropgaaf van de werknemer.  

Eindheffing 

De tegemoetkoming valt namelijk onder de eindheffing en hoort niet tot het individuele fiscale loon of het verzamelinkomen van de uitkeringsgerechtigde. Daarom hoeft de uitkeringsgerechtigde werknemer er geen loonbelasting of inkomstenbelasting over te betalen.  

Meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017 

Bron: Salarisnet.nl