Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon gaat met 0,96% per 1 juli 2021 iets omhoog. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van 2021 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1701 bruto per maand betalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede helft van 2021 € 1701 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 0,96% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2021.
Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. Er bestaat geen vast minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).

Lager minimumloon voor BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de tweede helft van 2021.

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.701,00€ 392,55€ 78,51
20 jaar80%€ 1.360,80€ 314,05€ 62,81
20 jaar BBL61,50%€ 1.046,10€ 241,40€ 48,28
19 jaar60%€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11
19 jaar BBL52,50%€ 893,05€ 206,10€ 41,22
18 jaar50%€ 850,50€ 196,30€ 39,26
18 jaar BBL45,50%€ 773,95€ 178,60€ 35,72
17 jaar39,50%€ 671,90€ 155,05€ 31,01
16 jaar34,50%€ 586,85€ 135,45€ 27,09
15 jaar30%€ 510,30€ 117,75€ 23,55

Bron: HR Rendement