Stijging salarissen topkandidaten en werknemers

Steeds meer bedrijven verwachten een hoger salaris toe te kennen aan topwerknemers en topkandidaten. Dit blijkt uit de Robert Half Salarisgids 2016 voor financiële, boekhoudkundige en administratieve professionals. Ruim een derde van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren verwacht dat de lonen van bestaande werknemers zullen stijgen. Tegelijkertijd zijn topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken in de positie om een hoger startsalaris te onderhandelen.

snow 064 copy

Hoewel het salaris niet de enige factor is waardoor kandidaten kiezen voor een bedrijf, kan het een doorslaggevende factor zijn bij het binnenhalen van toptalenten. Bijna acht op de tien CFO’s en financieel directeuren hebben het afgelopen jaar een hoger salaris moeten bieden dan het salaris dat ze oorspronkelijk in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te halen. Deze trend zet zich naar verwachting door in 2016. Zo zeggen ruim zeven op de tien Nederlandse CFO’s en financieel directeuren dat, in vergelijking met drie jaar geleden, de kans nu groter is dat ze hogere lonen bieden aan toptalenten. “Het salaris is natuurlijk niet het enige onderhandelingsmiddel. Bedrijven gebruiken ook steeds meer secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen als middel om topkandidaten binnen te halen. Voordelen als extra vrije dagen of een training en opleiding zijn de laatste jaren steeds populairder geworden binnen het bedrijfsleven,” aldus Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland.

Welke kandidaten staan in een machtspositie?

Topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken, ontvangen meerdere aanbiedingen en staan in een sterke positie om over het loon te onderhandelen. Bedrijven beseffen dan ook in toenemende mate dat een competitief beloningsbeleid essentieel is om toptalent binnen te halen.

Lonen voor bestaande werknemers in de lift

Tweede derde van de CFO’s en financieel directeuren geeft aan bezorgd te zijn dat topwerknemers van de finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf verlaten voor een andere uitdaging. Hoewel financiële voordelen niet altijd de aanleiding zijn voor een wisseling, kan een salarisverhoging wel bijdragen aan het behoud van topwerknemers. Zo zegt ruim een derde van de CFO’s en financieel directeuren dat ze in het afgelopen jaar een werknemer zijn kwijtgeraakt aan een ander bedrijf dat hem/haar een hogere beloning aanbood.

Bedrijven onderkennen dus in toenemende mate het belang van salarisverhogingen. Meer dan een derdevan de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren verwacht dat de salarissen voor de financiële werknemers zullen stijgen. Dit is een significante stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar toen 27 procent aangaf dat de salarissen zouden stijgen.

Bron: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *