Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen

Voor het volgen van een opleiding in een kansberoep kan subsidie worden aangevraagd in de vorm van een scholingsvoucher van € 2.500. Deze voucher geldt niet alleen voor mensen met een WW- of IOW-uitkering. Ook werkenden en zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor deze opleidingsstimulans.

Kansberoep

Een kansberoep is een beroep waarbij de kans op werk gemiddeld of hoger is. Deze kansberoepen zijn opgenomen in een kansberoepenlijst, die twee keer per jaar door het UWV wordt geactualiseerd. De lijst bevat een veelheid aan functies in zeer veel sectoren waaronder de agrarische branche, bouw, techniek, transport en de zorg.

Tip: Het loont zeker de moeite om de lijst eens goed door te nemen op de mogelijkheid van subsidie.

Scholingsvoucher

Diegene die de opleiding gaat volgen kan de scholingsvoucher aanvragen. Het is niet noodzakelijk dat de aanvrager een WW- of IOW-uitkering ontvangt. Ook werkenden of zelfstandigen kunnen een scholingsvoucher aanvragen als er onzekerheid bestaat over hun huidige werk.

De voorwaarden voor een scholingsvoucher zijn:

  • Plaatsing van het cv op werk.nl en inschrijving als werkzoekende bij het UWV;
  • De opleiding leidt op tot een beroep dat is opgenomen in de Kansberoepenlijst en wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat;
  • Er is voor de aanvrager niet al eerder een opleiding of EVC-traject betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015;
  • De opleiding of het EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Let op! De aanvraag voor een scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij het UWV binnen zijn. Dien de aanvraag daarom op tijd in!

Maximaal € 2.500 per aanvrager

De scholingsvoucher bedraagt maximaal € 2.500. Is de opleiding duurder, dan betaalt de aanvrager de rest zelf. Scholingsvouchers kunnen tot en met 31 december 2017 worden aangevraagd. Elke aanvrager heeft recht op maximaal 1 scholingsvoucher.

Bron: Boschland