Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast

Hof Den Bosch oordeelt dat voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist. Ook als hij carpoolt kan een belastingvrije vergoeding worden verstrekt.

imagebase2_5F18De dagelijkse leiding van een bv is in handen van een man. Sinds 2002 exploiteert de bv onder meer een bedrijf in schoolfotografie. De man verricht in 2004 de werkzaamheden op het gebied van de schoolfotografie gedeeltelijk met een fotograaf. Als de fotograaf met zijn auto rijdt, betaalt de directeur benzinegeld. Hij declareert de door hem gemaakte reiskosten bij de bv, die een onbelaste reiskostenvergoeding verstrekt. Ook vergoedt de bv de kosten voor het woon-werkverkeer. De man ontvangt hier maandelijks 130 euro voor.

Zakelijke kilometers
Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat de bv alleen een onbelaste reiskostenvergoeding aan de eigenaar kan verstrekken voor de zakelijke kilometers die hij met zijn eigen privéauto reist. Verder is de inspecteur van mening dat de bv slechts € 34,56 onbelast kan vergoeden voor het woon-werkverkeer. In (hoger) beroep is de vergoeding voor de zakelijke kilometers in geschil.

Elk vervoer per auto
Hof Den Bosch oordeelt dat voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist. Volgens het hof blijkt uit de tekst van art. 15b Wet LB namelijk dat onder het begrip ‘ander vervoer per auto’ elk vervoer dat per auto plaatsvindt, moet worden verstaan. De door de inspecteur voorgestane beperkte uitleg is volgens het hof niet uit de wettekst af te leiden. Het hof vermindert de naheffingsaanslag.

Klik hier voor de uitspraak.

Bron: TaxLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *