Regeerakkoord op komst – loondoorbetaling ziekte naar 1 jaar, belastingstelsel wijzigt

Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is waarschijnlijk maandag 9 oktober klaar. De vier partijen werken aan “de laatste loodjes”, zo laten ingewijden weten. Dinsdag 10 oktober presenteren de vier partijleiders waarschijnlijk hun plannen.

In het regeerakkoord staan de afspraken voor het beleid de komende jaren. De vier partijen onderhandelen sinds eind juni over de vorming van een kabinet.

Zij stellen een concept van het akkoord op. Dat wordt eerst nog bekeken door de fracties van de partijen. Na goedkeuring kunnen de onderhandelaars dan het definitieve akkoord bekendmaken. Vervolgens buigt de Tweede Kamer zich in een debat over het geplande beleid.

Naar verwachting legt de nieuwe ploeg in de week van 23 oktober de eed af.

Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar voor kleine bedrijven

Het nieuwe kabinet gaat in elk geval kleine werkgevers stimuleren om sneller mensen in vaste dienst te nemen. Kleinere bedrijven hoeven zieke werknemers straks minder lang loon door te betalen.

Het nieuwe kabinet wil de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven nu beperken tot één jaar. Het tweede jaar moeten ze samen betalen: alle kleine werkgevers moeten hier aan bijdragen. Als grens wordt voorlopig het aantal van twintig werknemers genoemd. Bedrijven met meer werknemers blijven verplicht om twee jaar het loon zelf door te betalen.

Verschuivingen in het belastingstelsel

Rutte III zal verder inzetten op een verschuivingen in het belastingstelsel: hogere belastingen voor gebruik en consumptie, lagere belastingen op arbeid.

Twee belastingschijven

Bronnen bevestigen dat er op termijn een stelsel komt met twee belastingschijven, waarbij de hoogste belastingschijf omlaag gaat. Daar staat tegenover dat onder meer het laagste btw-tarief stijgen. Ook komt er bijvoorbeeld een kilometerheffing voor vrachtvervoer en is er gesproken over hogere belastingen op energie.

Meer werken of promotie lonend

De partijen willen bovendien dat het gaat lonen als mensen meer uren gaan werken of promotie maken. Nu is het fiscale stelsel zo ingericht dat die werknemers er dan weinig aan overhouden.

Middeninkomens

Ook liet Mark Rutte doorschemeren dat het nieuwe kabinet vooral de middenklasse steun wil geven.

Het is de ambitie van de VVD dat “hardwerkende Nederlanders” gaan voelen dat het beter gaat na de crisis, aldus Rutte. Volgens hem zien de andere partijen dat ook zo. Hij wilde niet zeggen wat dat betekent voor de lagere en hogere inkomens.

CU-voorman Gert-Jan Segers benadrukt echter dat lage inkomensgroepen niet de dupe gaan worden. “Iedereen telt mee.”

Extra geld voor basisonderwijs

Het nieuwe kabinet trekt een kleine 500 miljoen euro uit om de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs te verlichten.

Bron: Via Salarisnet
ANP, Volkskrant