Positief LinkedIn-vaarwel van ontslagen werknemers

Op LinkedIn is sinds een tijdje een trend zichtbaar: werknemers die om bedrijfseconomische redenen ontslagen worden en vervolgens op het socialmediakanaal bijzonder positief vaarwel zeggen tegen hun voormalige werkgever. Waarom doen zij dit?

Ontslag bij bedrijfseconomische renden

In economisch lastige tijden worden werknemers vaak ontslagen om bedrijfseconomische redenen (toolbox). Ontslagen werknemers praten meestal niet – en zéker als de gebeurtenis nog vers in het geheugen ligt – in louter positieve bewoordingen over hun voormalige werkgever. Voor veel van deze werknemers heeft de werkgever met het ontslag namelijk bestaanszekerheid weggenomen.

Nieuwe trend op LinkedIn

Sinds een tijdje is er op LinkedIn een trend waarneembaar waarin iets onverwachts gebeurt: ontslagen werknemers prijzen hun voormalige werkgever juist overdadig en laten hun dankbaarheid zien voor de tijd die ze bij de organisatie mochten verblijven. Ze leggen zich in dergelijke posts op LinkedIn dan ook snel neer bij de externe factoren die het ontslag veroorzaakt hebben, zoals de verslechterde marktomstandigheden. De werkgever treft volgens hun  in ieder geval geen enkele blaam, dat was de beste leerschool die men zich kon wensen.

Cv, motivatiebrief en referentie

Er zit natuurlijk een slimme tactiek achter zulke posts op LinkedIn. Ze laten aan de buitenwereld – inclusief potentiële nieuwe werkgevers – zien dat ze niet snel klagen over strategische managementbeslissingen, dat ze flexibel zijn en snel kunnen schakelen, en misschien zelfs wel een beetje houden van (gedwongen) verandering, omdat men daar professioneel van groeit. Het laat daarnaast zien dat ze beschikbaar zijn voor werk, zonder hier expliciet om te hoeven ‘bedelen’ in hun netwerk (e-learning). Als de voormalige werkgever een organisatie met een goede naam en reputatie betreft, kan de LinkedIn-post ook nog meteen dienen als (zelfgeschreven) referentie (tool). Zulke posts op LinkedIn zijn dan ook eigenlijk dankwoord, geüpdatet cv, motivatiebrief en zakelijke contactadvertentie in één.

Bron: HR Rendement