Persoonsgegevens zieke werknemers: wat mag?

Zieke werknemers hebben recht op privacy en werkgevers willen graag weten waar zij in het geval van ziekte aan toe zijn. Logisch, maar in de praktijk is niet altijd duidelijk welke persoonsgegevens er nu wel of niet verwerkt mogen worden.

Dat erkent ook minister Asscher (SZW) naar aanleiding van vragen van de Tweede

Emergency Preparedness "ready to go" kit.
Emergency Preparedness “ready to go” kit.

Kamer over de ‘geactualiseerde’ beleidsregels door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP heeft onlangs nieuwe beleidsregels gepubliceerd over de juiste verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ziekmelding, begeleiding en re-integratie van zieke werknemers en doorbetaling van loon. De nieuwe regels beogen meer duidelijkheid te scheppen bij in de uitvoeringspraktijk geconstateerde onduidelijkheden en misstanden. De AP publiceerde de nieuwe beleidsregels voor ‘De zieke werknemer’ op haar website.

> Bekijk hier de nieuwe beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Minister Asscher zegt dat het normenkader uit de wet met de nieuwe regels niet is veranderd. Hij gaat in zijn antwoord aan de Kamer in op die regels:

  • Het is werkgevers wettelijk niet toegestaan om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemer en de medische beperkingen. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht aan het werk te kunnen en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.
  • De werkgever kan wel de arbodienst of een bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts mag dan alleen noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die de werkgever nodig heeft om te kunnen beoordelen of hij loon moet doorbetalen of welke aanpassingen nodig zijn voor de re-integratie van de werknemer.
  • Werkgevers mogen niet aan hun werknemers vragen onder welke vangnetbepaling ze, op grond van de Ziektewet, vallen en ze mogen dit gegeven niet registreren. Wel mag de werkgever vragen of de werknemer onder een vangnetbepaling valt. Minister Asscher zegt nog samen met het UWV te willen bekijken wat dit betekent.

Bron: Arbo online

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *