Per 1 november 2018 eHerkenning gebruiken voor UWV

Het werkgeversportaal van UWV is per 1 november 2018 te gebruiken met eHerkenning. Per 1 november 2019 wordt deze inlogmethode zelfs verplicht. Werkgevers kunnen zich nu al voorbereiden op deze verandering.

Per 1 november 2018 kan elke werkgever die het werkgeversportaal van UWV wil gebruiken, daarvoor inloggen met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. Per 1 november 2019 wordt deze inlogmethode zelfs verplicht. Hoewel die datum nog ver weg lijkt, kunnen organisaties zich nu al gaan voorbereiden op deze wijziging. Doen ze dat niet, dan kunnen ze het werkgeversportaal straks niet meer gebruiken, terwijl ze het wel nodig hebben voor:

 

  • het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
  • het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
  • het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
  • het stellen van vragen aan UWV;
  • het indienen van ontslagaanvragen;
  • het uploaden van re-integratieverslagen.

Niet alleen nodig voor UWV

Hoewel eHerkenning per 1 november 2019 dus verplicht is voor het werkgeversportaal van UWV, zijn er nog meer overheidsorganisaties die er gebruik van maken of dat in de toekomst zullen gaan doen. Denk aan de Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel. eHerkenning kan ook gebruikt worden voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Werkgevers hoeven voor al deze handelingen maar één keer eHerkenning aan te vragen en kunnen daarmee overal veilig inloggen. Op die manier hoeven ze dus geen inloggegevens aan te maken en te onthouden voor elke organisaties apart.

Aanvragen bij erkend leverancier

Als een organisatie nog niet beschikt over eHerkenning, moet zij die aanvragen bij een erkende leverancier, ook wel middelenleverancier genoemd. De organisatie kan daarvoor dus niet terecht bij UWV of een andere overheidsinstantie zelf. Om een leverancier te kiezen, is het verstandig om de verschillende leveranciers, hun diensten en de kosten die zij daarvoor in rekening brengen, met elkaar te vergelijken op eherkenning.nl.

Bijlage bij dit document:

Upgraden van uw eHerkenningsmiddel

Bron: Rendement