Overzicht plannen nieuw kabinet: nieuwe regels voor zzp’ers, vast contract na 3 jaar

RegeerakkoordWelke plannen van het nieuwe kabinet op financieel en sociaal gebied zijn inmiddels bekend? Een overzicht van de maatregelen, waaronder de sociale vlaktaks, andere regels voor zzp’ers, langer vaderschapsverlof, soepeler ontslagrecht en pas in vaste dienst na drie jaar. 

Deze plannen van de beoogde nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tot dusver gelekt in de media en staan volgens bronnen in het regeerakkoord. De presentatie van het definitieve regeerakkoord van het derde kabinet van premier Rutte vindt plaats op dinsdag 10 oktober. 

Maatregelen Financiën 

 • De belasting gaat omlaag, vooral voor middeninkomens. Het aantal belastingschijven zou teruggaan van vier naar twee. Het kabinet wil in 2019 deze zogenoemde sociale vlaktaks invoeren. Een echte vlaktaks bestaat uit een belastingtarief voor alle inkomens. Met de sociale vlaktaks komt er een tarief bij voor de 5 procent rijkste Nederlanders.  
 • Tot 68.000 euro geldt 37 procent inkomstenbelasting, daarboven 49,5 procent. Daartegenover staat een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven en voor huishoudens.  
 • De winstbelasting voor bedrijven gaan omlaag. De tarieven gaan van 25 naar 21 procent en 20 naar 16 procent. 
 • Verhoging laag btw-tarief van 6 naar 9 procent. Een gemiddeld huishouden is straks 20 euro per maand extra kwijt aan alledaagse zaken als eten, de kapper of de bioscoop. 
 • Vermogensbelasting gaat omlaag. De drempel waarover belasting moet worden betaald gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. 
 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd naar 37 procent in 2023. Huizenbezitters worden gecompenseerd via aanpassing van het eigenwoningforfait, de fiscale bijtelling voor woningeigenaren.
 • Het eigen risico in de zorg blijft in 2018 op 385 euro en in de jaren daarna ook gelijk. Dat wordt gefinancierd met een hogere basispremie.

Andere regels voor zzp’ers 

De regels voor zzp’ers gaan weer op de schop. Hoe gaat de Wet DBA eruit zien?

In de wet wordt beter omschreven wat het betekent om in loondienst te zijn. Het begrip ‘gezagsverhouding’ wordt in de wet verduidelijkt.

Opdrachtgeversverklaring in plaats van modelovereenkomst

Opdrachtgevers die een zzp’er inhuren kunnen voortaan een online vragenlijst invullen waaruit ze kunnen opmaken hoe de Belastingdienst over zo’n overeenkomst zal oordelen.

Deze ‘opdrachtgeversverklaring’, die bedrijven vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen, komt in plaats van de modelovereenkomsten. Deze verklaring kunnen opdrachtgevers invullen via een webmodule.

Opdrachtgevers krijgen de tijd om aan de nieuwe regels te wennen. De Belastingdienst zal in het eerste jaar terughoudend zijn met controles en niet meteen boetes uitdelen.

Dit lijkt op een van de eerder aangedragen oplossingen van ambtenaren voor een beter onderscheid tussen zzp’ers en werknemers. In het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie wordt de internetvragenlijst ook genoemd evenals de webmodule (variant 2 – Oordeel over status arbeidsrelatie (OSA)).

Overigens was er in 2014 ook al sprake van de introductie van een webmodule voor de VAR en de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever in het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL). In 2015 is een alternatief voor de BGL en de VAR gezocht waar de Wet DBA uit is voortgekomen.

 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Werkgevers kunnen werknemers makkelijker ontslaan. Wel kunnen zij eerder aanspraak maken op ontslagvergoeding en kan die de helft hoger uitvallen. Werknemers hebben straks ook vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van na twee jaar. 
 • Werkgevers hoeven een werknemer pas na drie jaar vast in dienst te nemen. Nu is dat nog twee jaar. Dit betekent dat de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid weer wordt teruggedraaid.
 • Ook kunnen werkgevers een langere proeftijd afspreken. Als een werkgever meteen een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, gaat er een maximale proeftijd van vijf maanden gelden. Bij contracten langer dan twee jaar mag een proeftijd van drie maanden ingesteld worden.
 • Vaders krijgen vanaf 2019 een week vrij na de geboorte van hun kind en vanaf 2020 nog eens vijf weken tegen een lager salaris (uitkering via UWV van 70 procent van het loon). In een controversieel verklaard wetsvoorstel van het huidige kabinet ging het om een uitbreiding van het kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen. 
 • Kleine bedrijven hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar een jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt er een collectieve regeling. 
 • 270 miljoen extra voor salarissen leerkrachten, en bijna 500 miljoen voor verlagen werkdruk. 
 • Er komt extra ondersteuning voor gezinnen met kinderen via de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag. 

Bron: ANP, De VolkskrantRTL Nieuws via Salarisnet