Ouderschapsverlof: wat zijn de voorwaarden?

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof dat is bedoeld om werknemers tijdelijk minder te laten werken in verband met de zorg voor kinderen. Er bestaat recht op ouderschapsverlof tot het moment dat de kinderen de leeftijd van acht jaar hebben bereikt. Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind.

img_5F5956-1300x866 (1)Is de werknemer partner of echtgenoot? Dan heeft hij/zij recht op twee dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd). Daarnaast heeft hij/zij sinds 1 januari 2015 recht op aansluitend drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de overeengekomen arbeidsduur per week en mag vanaf januari 2015 flexibel worden opgenomen. Het is voor het opnemen van het ouderschapsverlof niet noodzakelijk dat de tijd ook daadwerkelijk wordt besteed aan de verzorging en opvoeding van de kinderen. Een werknemer kan het verlof ook gebruiken om uit te rusten of een studie te gaan volgen.

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet de werknemer:

  • het verlof minimaal twee maanden voor het beoogde ingangstijdstip aan de werkgever melden,
  • het verzoek op schrift stellen,
  • het aantal uren verlof per week aangeven,
  • de periode van het verlof vermelden,
  • aangeven wat de voorgenomen spreiding van het aantal uren over de week is.

Let op! Vanaf 1 januari 2015 kan de werknemer, als hij nog een restant aan ouderschapsverlof had staan bij zijn vorige werkgever, dit verlof opnemen bij zijn nieuwe werkgever. De oude werkgever dient bij einde van het dienstverband desgevraagd een verklaring aan de werknemer uit te reiken waarin zijn resterende tegoed aan ouderschapsverlof vermeld staat.

Een werkgever kan het ouderschapsverlofverzoek van de werknemer alleen weigeren als zwaarwegende redenen zich tegen de opname verzetten. Er zal dan een belangenafweging tussen het belang van de werkgever en dat van de werknemer plaatsvinden.

De fiscale ouderschapsverlofkorting is met ingang van 1 januari 2015 komen te vervallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *