Nihilwaarderingen gaan niet ten koste van vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling is alles wat de werkgever de werknemer verstrekt of vergoedt voor zijn dienstbetrekking, loon. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen op de werkplek in de vrije ruimte vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaard. Deze nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte.

werkkostenregeling-tegeltjeDe nihilwaarderingen gelden niet voor voorzieningen en verstrekkingen voor de werkplek in het eigen huis van de werknemer. Maar is er sprake van thuiswerk in de zin van de Arbowet, dan geldt wel een nihilwaardering voor arbovoorzieningen en -verstrekkingen van de thuiswerkplek.

Ter beschikking stellen
Nihilwaarderingen gelden alleen voor zaken die ter beschikking zijn gesteld en niet voor vergoedingen in geld. Het kenmerk van zaken ter beschikking stellen is dat de werkgever eigenaar van de zaken blijft en deze in bruikleen geeft aan de werknemer. Als de situatie wijzigt, de werknemer gaat bijvoorbeeld uit dienst, moeten de zaken weer worden ingeleverd. Mag de werknemer de zaken houden, dan is er op dat moment sprake van loon in natura en moet dat worden gewaardeerd.

De volgende voorzieningen en zaken die ter beschikking zijn gesteld, waardeert u op nihil:

  • verstrekte consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd;
  • ter beschikking gestelde werkkleding;
  • het rentevoordeel van de renteloze personeelslening als de werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt (ook binnen cafetariaregelingen);
  • de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van de werknemer als deze rente en/of kosten aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting;
  • ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het ter zakelijke gebruik meer dan 10 procent is;
  • ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die de werknemer ook op de werkplek gebruikt en waarvan het totale zakelijke gebruik 90 procent of meer is.
  • ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als de werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt;
  • bedrijfsfitness op de werkplek;
  • kinderopvang op de werkplek.

Zie ook het Handboek Loonheffingen 2015

Bron: Over Salarisadministratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *