Nieuwsbrief augustus – WGA Eigenrisicodrager? Uw algemene voorwaarden en meer..

WGA Eigenrisicodrager

Per 1 januari worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA-vast en wilt u dit in 2017 blijven dan moet u ook eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden. Hiervoor moet u een nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst opsturen.WGA

Deze moet de Belastingdienst vóór 31 december 2016 hebben ontvangen. Heeft de Belastingdienst deze niet dan wordt u automatisch teruggeplaatst naar het UWV. Let op! Door een verandering in de regels per 1 januari 2017 bent u dan verplicht om minimaal 3 jaar bij het UWV te blijven. Pas na drie jaar kunt u dan weer eigenrisicodrager worden.

Meer weten? Neem contact op met een van onze professionals.


Hoe algemeen zijn uw algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden geven aan hoe je omgaat met het leveren en (ver)kopen van goederen en/of diensten. En net zo belangrijk: ze vormen een eerste bescherming tegen claims. Daartoe moeten de voorwaarden redelijk zijn en juridisch kloppen.Algemene voorwaarden

Deponeer uw algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel, en stuur ze bij iedere overeenkomst naar de klant.

Wilt u zeker weten dat uw algemene voorwaarden kloppend zijn? Onze juristen doen graag een check voor u.

Voorkom problemen, zorg dat uw algemene voorwaarden op orde zijn.


 

‘Wet DBA heeft nu al gefaald’

Het merendeel van de zzp’ers vindt het doodeng: beginnen met de nieuwe modelcontracten de Wet DBA. ‘De introductie van de Wet DBA heeft nu al gefaald.”

We zijn nu tien weken verder sinds de introductie van de Wet DBA. Het merendeel van de zzp’ers weet er ondertussen heus wel van. Maar daadwerkelijk aan de slag met de modelcontracten? Zzp’ers vinden het doodeng. Bang om niet door de toetsing te komen, zo zegt MKB belangen.

De belangenpartij voor ondernemers nam de stand van zaken met de modelcontracten onder de loep. Uit onderzoek onder 2000 opdrachtgevers en zzp’ers blijkt dat 94 procent van de deelnemende zzp’ers gebruikmaakte van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). Maar liefst 85 procent stelt het werken met een modelovereenkomst uit.

Aan de bekendheid ligt het niet; 88 procent van de deelnemers, zowel ondernemers als zzp’ers, is bekend met de wijziging van VAR naar Wet DBA.

 ‘Introductie Wet DBA heeft gefaald’

‘Op dit moment durven we bijna te stellen dat de introductie van de Wet DBA heeft gefaald. Uit het onderzoek blijkt dat nog maar heel weinig zzp’ers en opdrachtgevers een modelovereenkomst hebben ingevuld. Van degenen die het wel deden komen veel klachten. Van de 85 procent die het nog niet heeft gedaan is de helft bang om niet door de toetsing te komen. Dat is vreselijk’, stelt Adrienne van Veen, directeur van MKB Belangen.

Dat een minimaal deel van de zzp’ers zich klaar heeft gemaakt voor de nieuwe modelcontracten, bleek onlangs ook uit onderzoek van Randstad. 95 procent van de zzp’ers zou nu door de keuring van de Wet DBA komen, stelde Randstad. Ook opdrachtgevers zijn nog afwachten.

Van uitstel komt…

85 procent van de zzp’ers die meededen aan de enquête stelt het moment om met een modelovereenkomst te gaan werken uit. Maar liefst de helft van de zzp’ers is bang geen goedgekeurde modelovereenkomst te kunnen krijgen. Van de ondervraagden die wel al gebruikmaakten van de modelovereenkomsten, vond 52 procent het moeilijk de overeenkomst in te vullen en denkt 62 procent dat er fouten in staan.

Als de opdrachtgever de overeenkomst liet toetsen door de Belastingdienst (33 procent) vond 63 procent van de zzp’ers het lang duren voor er bericht kwam. De uitkomst van de toetsing was overigens in 86 procent van de gevallen positief.

Fouten in de modelovereenkomst

Iets meer opdrachtgevers dan zzp’ers hebben de stap richting modelovereenkomst al gemaakt (27 tegenover 15 procent). Hiervan geeft 40 procent aan geen geschikte modelovereenkomst te kunnen vinden, had 52 procent moeite met invullen en denkt 60 procent dat er fouten in staan.

Voor 90 procent van de modelovereenkomsten betrof het een zzp’er die voorheen met een VAR voor dezelfde opdrachtgever werkte. Een kleine 45 procent laat de overeenkomst toetsen; hiervan wordt maar liefst 41 procent afgekeurd.

Zzp’er is bang voor de toetsingHelp

Maar liefst de helft van de zzp’ers is bang geen goedgekeurde modelovereenkomst te kunnen krijgen, blijkt uit het onderzoek van MKB Belangen.

Zowel opdrachtgevers als zzp’ers nemen een afwachtende houding aan ten aanzien van de nieuwe Wet DBA. Er wordt nog maar weinig gebruikgemaakt van de modelovereenkomsten van de Wet DBA. Van degenen die de stap wel gezet hebben, vindt het merendeel het er niet makkelijker op geworden. De modelovereenkomsten zijn niet op elke situatie van toepassing, ze zijn lastig in te vullen, er staan fouten in, en als er getoetst moet worden door de Belastingdienst duurt het te lang voordat er een advies komt (en stagneert het opdrachtentraject).

1 op 3 modelovereenkomsten afgekeurd

Twee weken geleden stuurde staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën een overzicht naar de Tweede Kamer waaruit bleek dat één op drie van de (op dat moment) 2400 behandelde modelovereenkomsten werd afgekeurd door de fiscus.

MKB Belangen is bang dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Gaan er nog meer zzp’ers de dupe worden van deze nieuwe wet gedurende het transitiejaar? ‘We gaan de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden’, reageert Adrienne van Veen. ‘De wet zou de ondernemer niet moeten beperken in het ondernemen. Op dit moment blijkt het meer last dan verlichting te brengen en we maken ons grote zorgen over de zzp’ers van wie de modelovereenkomst wordt afgekeurd.’ (Bron: Servicemanagement via PW de Gids).


Zomerschoonmaak in regelgeving loonheffingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het zomerreces aangegrepen om een paar oude bepalingen uit de besluiten voor de loonheffingen te verwijderen. De crisisheffing is officieel geschrapt, net als enkele regels die alleen vóór de werkkostenregeling golden.

Onlangs hebben twee besluiten met specifieke regels voor de loonheffingen een opfrisbeurt gekregen. Alle bepalingen die niet langer van toepassing zijn, zijn verwijderd. Het besluit van 14 april 2014 is vervangen door het gelijknamige besluit Loonheffingen. Diverse onderwerpen (pdf). Hierin zijn onderdeel 5 en 6 in zijn geheel geschrapt. De rest van het besluit (over de levensloopregeling, de tabel voor bijzondere beloningen en de studentenkaart) is onveranderd gebleven.

Oude regels overbodig sinds verplichte WKR

Oschoonmaaknderdeel 5 ging over de toepassing van eindheffing vóór de werkkostenregeling. Aangezien de WKR sinds 2015 verplichte kost is voor elke werkgever, waren deze oude regels overbodig geworden. Voor de twee in dit onderdeel genoemde vergoedingen – namelijk de vergoeding van aan- en verkoopkosten bij zakelijke verhuizing en de vergoeding van schade die normaal gesproken niet wordt verzekerd – geldt dat ze tegenwoordig ten laste komen van de vrije ruimte.

Pseudo-eindheffing hoog loon bestaat niet meer

Onderdeel 6 behandelde de exacte berekening van de zogenoemde crisisheffing. Deze pseudo-eindheffing hoog loon waren werkgevers alleen in 2013 en 2014 verschuldigd over het loon van werknemers dat in het jaar ervoor een bedrag van € 150.000 oversteeg. De regels voor de bepaling van de hoogte van het loon voor deze heffing hoefden dus niet langer in het besluit te staan.
Ook in een ander besluit voor de loonheffingen schrapte Wiebes een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *