Herzien voorschot kinderopvangtoeslag in nadeel aanvrager

IMG_5498-1300x866De Belastingdienst/Toeslagen kan voorschotten kinderopvangtoeslag uiterlijk vijf jaren nadat ze waren verstrekt, in het nadeel van de aanvrager herzien. Deze termijn komt overeen met de termijn waarbinnen de definitieve vaststelling van een toeslag op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke toeslagen (Awir) kan worden herzien.

Daarnaast kan ervoor worden gekozen de mogelijkheid van herziening van verleende voorschotten of lagere vaststelling van de toeslag te koppelen aan de uiterste ‘redelijke termijn’ waarbinnen een toeslag moet worden vastgesteld. Die uiterste ‘redelijke termijn’ zou kunnen worden bepaald op drie jaren. Dat is ook de termijn waarbinnen een belastingaanslag definitief moet worden vastgesteld.
Dat adviseert staatsraad advocaat-generaal Keus in zijn conclusie die hij 27 januari 2016  heeft uitgebracht.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had hem gevraagd een conclusie te nemen in zes zaken waarin de Belastingdienst/Toeslagen meer dan vijf jaar nadat de voorschotten kinderopvangtoeslag waren verstrekt, de voorschotten in het nadeel van de aanvragers had herzien of de kinderopvangtoeslag definitief lager had vastgesteld.

Bron: Over Salarisadministratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *