Groene tabel toepassen op transitievergoeding

Nu de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 in werking is getreden, moet elke werkgever een transitievergoeding betalen aan een vertrekkende werknemer die minimaal twee jaar bij hem in dienst is geweest. Dit is voor de werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking, ook als de vergoeding al wordt uitbetaald terwijl de werknemer nog in dienst is.

De Belastingdienst wijst erop dat u met betrekking tot de inhouding van loonheffingen over de transitievergoeding de groene tabel voor bijzondere beloningen moet toepassen. Verder geldt dat eventuele transitiekosten en inzetbaarheidskosten die de werkgever voor de betreffende werknemer heeft gemaakt, na schriftelijk akkoord van de werknemer van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken. Transitie- en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen aan de werknemer en worden dus als loon beschouwd. Per geval moet worden bekeken of hierop een normbedrag, nihilwaardering of gerichte vrijstelling van toepassing is. En als de kosten daadwerkelijk belast loon zijn, kan per geval verschillen of er sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking of loon uit vroegere dienstbetrekking. Ondernemers kunnen dit voorleggen aan hun inspecteur.

Bron: Taxence

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *