Geen recht op minimumloon voor stagiair

Bij een stage ligt de nadruk op het leren. Een stagiair heeft geen recht op het minimumloon. Gaat het om gewoon werk of werkervaring opdoen, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft iemand wel recht balanceop het minimumloon.

Stage: leren staat centraal

Een stage is bedoeld om te leren in een arbeidsomgeving en is onderdeel van een opleiding. Een stage heeft een leerplan met leerdoelen en de stagiair wordt begeleid. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald.

Het werk van een ‘gewone’ werknemer is gericht op het draaien van productie en het maken van omzet. De stagiair vervangt de plek van een gewone werknemer niet. Is de stage niet hoofdzakelijk gericht op leren maar op werken? Dan heeft hij wel recht op het minimumloon.

Verschil stage en werkervaringsplek (WEP)

Een stagiair is nog in opleiding en leren staat centraal.

Iemand op een werkervaringsplek (WEP) is meestal klaar met zijn of haar opleiding. Op een WEP doet hij als beginnende arbeidskracht ervaring op bij een werkgever. Hij verricht meestal ook volwaardig werk. Hij heeft dan in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon.

Beloning stage en WEP: controle Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Zijn de activiteiten niet hoofdzakelijk gericht op leren maar op werken? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is het wettelijk minimumloon van toepassing.

Stageovereenkomst

Een stage biedt studenten en leerlingen de mogelijkheid om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. Meestal wordt er een stageovereenkomst afgesloten. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • de duur van de overeenkomst;
  • de periode van de stage;
  • de leerdoelen en eindtermen;
  • de eventuele vergoeding;
  • de beoordeling.

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *