Geen ontslag bij onvolledig verzoek: een checklist

Vanaf 1 juli 2015 lopen de ontslagroutes voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag bij langdurige ziekte via UWV. Voor het verzoek stelt UVW een speciaal formulier ter beschikking. U moet dit formulier volledig invullen, alleen dan neemt UWV uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsrelatie in behandeling en kan vervolgens al dan niet toestemming voor het ontslag worden verleend.

UWV moet voldoende gegevens en bescheiden van u ontvangen voor een goede inhoudelijke beoordeling van uw ontslagverzoek. Het opbouwen van een dossier is dan ook uitermate belangrijk.

Checklist ontslagverzoek

Op het bij UWV digitaal ingediend verzoek om toestemming voor het beëindigen van een contract moet in in geval:

  • uw bedrijfsnaam, vestigingsadres en telefoonnummer vermeld staan;
  • voorzien zijn van een datum;
  • aangeven om welke beschikking u verzoekt;
  • de ontslagreden(en) vermeld staan en een toelichting hierop;
  • voorzien zijn van de nodige documentatie. Denk hierbij aan schriftelijke instemming van OP/PV als de reden van ontslag bedrijfseconomisch is. Of het personeelsdossier van een zieke werknemer, met name re-integratieactiviteiten en een plan van aanpak.

Belangrijke aandachtspunten

  • Bij een onvolledig verzoek krijgt u binnen twee werkdagen te horen welke gegevens er ontbreken. U heeft dan acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen.
  • Een verzoek tot ontbinding is niet zinvol als er een opzegverbod geldt. U mag bijvoorbeeld een contract niet opzeggen als uw medewerker zwanger is, ziek is of lid is van de ondernemingsraad. UWV zal in het geval van een opzegverbod geen toestemming verlenen, behalve als blijkt dat het opzegverbod op korte termijn niet langer van toepassing is.
  • De toestemming tot opzegging is vier weken geldig. Binnen deze termijn moet u de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen.

Let op! In de opzegbrief bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht de reden van ontslag op te geven.

Ontslag met wederzijds goedvinden; bedenktijd

Ook na 1 juli kunt u samen met uw medewerker de arbeidsovereenkomst beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden). U stelt een beëindigingsovereenkomst op waarin u de zaken rondom het ontslag regelt bijvoorbeeld de einddatum en de hoogte van de ontslagvergoeding. Vervolgens heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd (!), deze moet u vermelden in de beëindigingsovereenkomst anders is de bedenktermijn 21 dagen. Mocht de werknemer terug komen op zijn besluit om toe te stemmen met ontslag, dan is de beëindiging nietig en is het alsof de werknemer nooit weg is geweest.

Voor vragen over de veranderingen in het ontslagrecht, of voor een ontslagzaak kunt u terecht bij onze juridische afdeling, Juridisch-Qompas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *