Eindejaarstips inkomstenbelasting: let op de reserves

Het jaar 2021 is onderhand aan z’n laatste maand toe, dus een mooi moment om te zien of er vóór de jaarwisseling nog fiscaal voordeel te behalen valt. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting kan het daarbij lonen om scherp te zijn op reserves en voorzieningen.

Wat moet er op fiscaal gebied dit jaar nog gebeuren? De antwoorden zijn te vinden op onze speciale pagina met eindejaarstips. Deze tips gaan niet alleen over de inkomstenbelasting, maar ook over bijvoorbeeld de loonheffingen en de BTW-aangifte.

Nog in 2021 oudedagsreserve spekken

Elke ondernemer zal willen voorkomen dat er over ‘te veel’ winst belasting betaald moet worden. Zij kunnen – onder voorwaarden uiteraard – de winst van de onderneming verlagen door voorzieningen te vormen of door geld te storten in fiscale reserves (infographic).
Zo kunnen ondernemers bekijken of zij een kostenegalisatiereserve kunnen vormen voor toekomstige kosten. Zo’n reserve is bedoeld om de kosten meer gelijk te verdelen over verschillende jaren. Ook kunnen ondernemers voor de inkomstenbelasting nog geld toevoegen aan de oudedagsreserve, een pensioenvoorziening die tijdens de opbouw belastingvrij is. Ondernemers mogen dit jaar 9,44% van de winst uit de onderneming in de oudedagsreserve storten, met een maximum van € 9.395.

Let op termijn herinvesteringsreserve

Een zogeheten herinvesteringsreserve (HIR) op de balans verdient ook extra aandacht. Een ondernemer kan een HIR vormen (tool) met de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel, zoals een bedrijfspand. Dat mag alleen als de ondernemer steeds de bedoeling heeft om met dat geld weer een nieuw bedrijfsmiddel aan te schaffen. De termijn voor herinvestering is drie jaar. Een ondernemer moet dus binnen die tijd de reserve weer uitgeven, of in elk geval een verplichting zijn aangegaan. Gebeurt dat niet, dan moet de HIR weer bij de winst worden geteld. Als de ondernemer een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar, loopt op 31 december 2021 de driejaarstermijn af voor een HIR die in de loop van 2018 op de balans is gezet.

Bron: HR Rendement