Drie punten inzake Wwz en Dagloonbesluit

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over drie punten die spelen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) in combinatie met het Dagloonbesluit.

1. Herleving oude WW-rechten

De invoering van inkomstenverrekening heeft in principe alleen betrekking op nieuwe WW-uitkeringen. Op deze regel bestaat één uitzondering. Wanneer er een oud WW-recht loopt en er ontstaat na 1 juli 2015 een nieuw WW-recht dan wordt het oude recht geconverteerd naar de nieuwe systematiek. Deze systematiek geldt ook in de situatie dat er niet een oud WW-recht loopt, maar dat een oud WW-recht herleeft. Daarnaast kan er een nieuw WW-recht ontstaan, indien aan de voorwaarden is voldaan. Vanwege dat nieuwe WW-recht dient het oude herleefde WW-recht te worden geconverteerd. Omdat niet volledig duidelijk was hoe in deze bijzondere situatie van het tegelijk ontstaan van een nieuw recht en het herleven van een oud recht moest worden gehandeld, heeft het UWV voor deze situatie in eerste instantie alleen een nieuw WW-recht toegekend en deze gevallen bovendien geregistreerd. Inmiddels bestaat die duidelijkheid wel, zodat het UWV spoedig tot vaststelling van de herleefde, oude uitkeringen zal overgaan. Voor uitkeringen die na 1 oktober aanstaande ontstaan, zal de voorgenoemde situatie direct in het proces ingeregeld zijn.

2. WW-dagloonbepaling langdurig zieke werknemers

In het dagloonbesluit was een wijziging opgenomen om ervoor te zorgen dat werknemers die recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte en werknemers die recht hebben op een ZW-uitkering op dezelfde wijze worden behandeld, wanneer zij later een beroep doen op de WW. Nu is echter gebleken dat in deze situaties het moment van intreden van het arbeidsurenverlies verschilt: bij een ZW-uitkering treedt dat in op het moment van aanvang van die uitkering en bij loondoorbetaling na einde van de loondoorbetalingsperiode. Daardoor worden deze situaties nog steeds niet gelijk behandeld. De minister gaat daarom het Dagloonbesluit wijzigen. Deze wijziging zal in deze situaties over het algemeen tot een hoger dagloon leiden.

3. Dagloonbepaling starters en herintreders

In een eerdere brief van 18 augustus jl. heeft de bewindsman aangegeven wat zijn motivering was voor het niet herintroduceren van een startersbepaling in het dagloonbesluit. Het ontbreken van de startersbepaling heeft effect op circa 2 tot 3 procent van de WW-toekenningen. Dit effect lijkt groter dan eerder voorzien, daarom beziet Asscher in overleg met sociale partners en het UWV mogelijke alternatieven.

Bron: oversalarisadministratie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *