Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Elke organisatie moet beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waarin de risico’s staan die werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werk. Toch zijn er altijd gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn. Voor deze restrisico’s is de bedrijfshulpverlening (bhv) bedoeld. Bhv is dan ook een cruciaal onderdeel van arbobeleid. Maar hoe zit het met bhv bij een bedrijfsuitje?

Elke werkgever heeft een zorgplicht, ook als er maar één werknemer in dienst is (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Dit houdt in dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers moet beschermen. Zo moet hij ervoor zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt door bedrijfsongevallen of beroepsziekten. Aan de hand van de restrisico’s uit de RI&E (tools) en de aard en grootte van de activiteiten van een bedrijf moeten er werknemers worden aangesteld als bedrijfshulpverlener (artikel 15, lid 1 van de Arbowet). Dit betekent dat er te allen tijde minimaal één werknemer beschikbaar moet zijn voor de bhv. De werkgever kan ook zelf de bhv’er zijn.

Eigen bhv’er niet verplicht aanwezig bij bedrijfsuitje

De wet zegt niets expliciet over verplichte aanwezigheid van uw eigen bhv’ers tijdens bedrijfsuitjes. Meestal zijn er bhv’ers via de verhuurder van de locatie aanwezig, maar u doet er verstandig aan dit wel te checken. Zodra meerdere werkgevers verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld als een reisbureau het voortouw neemt bij het bedrijfsuitje, dan is het aan te raden gezamenlijk te overleggen over risico’s. Want uiteindelijk blijft iedere werkgever verantwoordelijk voor zichzelf en zijn eigen werknemers.  Besteedt de werkgever de organisatie van zo’n uitstapje helemaal uit aan een evenementenbureau, dan is dat bureau volledig verantwoordelijk. Een ongeval tijdens zo’n uitje wordt waarschijnlijk aangemerkt als werkgerelateerd, maar de werkgever kan zijn schade verhalen op het bureau.

Betrek eigen bhv’er bij organisatie bedrijfsuitje

Vanuit de zorgplicht voor de werknemers, is het verstandig dat de werkgever controleert of de evenementenorganisator genoeg ervaring heeft en bijvoorbeeld een (branche)-keurmerk. Inventariseer in elk geval altijd de risico’s bij het uitje en sluit zo nodig een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af. Betrek uw eigen bhv’ers bij de organisatie van een bedrijfsuitje. Bhv’ers kunnen bijvoorbeeld een nuttige rol spelen bij preventie. Zij zien tenslotte in de praktijk waar het misgaat, hoe vaak en waarom. Deze informatie is erg waardevol bij het voorkomen van ongevallen en calamiteiten. En, al ligt dit niet vast in de wet, wijs bij afwezigheid van een eigen gediplomeerde bhv’er  altijd iemand aan die de taken kan overnemen.

Bron: Rendement