Banenafspraak kan straks ook geld opleveren

transitievergoedingAls werkgevers niet het wettelijk bepaalde aantal arbeidsbeperkten in dienst hebben, gaat hun dat mogelijk € 5.000 per niet-gerealiseerde baan kosten. Werkgevers die meer dan het minimumaantal arbeidsbeperkten in dienst hebben, zouden juist een beloning kunnen krijgen. Deze plannen staan in een recente Kamerbrief.

In de brief stelt staatssecretaris Van Ark dat werkgevers die hun quotum niet halen, een ‘inclusiviteitsopslag’ bovenop de Aof-premie moeten gaan betalen. Die opslag zal niet meer afhangen van het aantal verloonde uren in een organisatie, maar van de loonsom. Voor de premie geldt het maximumpremieloon als bovengrens.
De banenafspraak komt voort uit het Sociaal Akkoord in 2013. Hierin beloofden werkgevers dat zij vóór 2026 125.000 extra banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. Lukt dat in een bepaald jaar niet, dan kan de quotumwet in werking treden, waarbij er per individuele werkgever wordt gekeken of hij voldoende arbeidsbeperkten in dienst heeft.

Structureel een loonkostenvoordeel ontvangen

Nu kunnen werkgevers nog maximaal drie jaar het loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor werknemers die binnen de bijbehorende doelgroepen vallen. Van Ark wil die maximale termijn laten vervallen, zodat werkgevers structureel een LKV blijven ontvangen. Ook wil de staatssecretaris bonussen uitdelen na de activatie van de quotumregeling. Werkgevers kunnen dan een beloning ontvangen als zij meer banen realiseren dan zij op basis van hun quotum verplicht zijn. De bonus verloopt via het bestaande LKV, door het te verhogen met € 3,77 euro per verloond uur. De hoogte van de bonus hangt dus af van het aantal verloonde uren in één kalenderjaar van de werknemer.

Geen quotumheffingen tot 2022

Werkgevers met minder dan 25 werknemers blijven uitgezonderd van de betaling van de quotumheffing. Ook uitlenende werkgevers – zoals uitzendbureaus – zijn vrijgesteld, omdat zij geen invloed hebben op het creëren van arbeidsplaatsen. Vanwege de voorgenomen wijzigingen krijgen werkgevers tot 2022 geen quotumheffing opgelegd. In de tweede helft van dit jaar verwacht Van Ark het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

Bron: Rendement